Strona główna Wypowiedzi Stefan Niesiołowski o przewlekłości postępowań sądowych

Stefan Niesiołowski o przewlekłości postępowań sądowych

Stefan Niesiołowski o przewlekłości postępowań sądowych

Stefan Niesiołowski

Posel
Unia Europejskich Demokratów

My jesteśmy skazywani w Strasburgu za przewlekłość (o postępowaniu sądowym – przyp. red.) i Polska wielkie kary płaci.

Radio Zet, 01.09.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Radio Zet, 01.09.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W wyroku pilotażowym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego sprawy Rutkowski i inni przeciwko Polsce z 7 lipca 2015 r. uznano że przewlekłość postępowania jest sprzeczna z standardami konwencyjnymi funkcjonowania skargi na przewlekłość postępowania w Polsce i jest to problem systemowy w naszym kraju. Obecnie na rozwiązanie przez Trybunał czeka 600 podobnych spraw z Polski. Zwrócono także uwagę na zbyt małe funkcjonujące obecnie w Polskim systemie obowiązek zasądzenia kwoty pieniężnej w sytuacji stwierdzenia przewlekłości postępowania, wynoszący obecnie 20.000 zł (górna granica). Na problem ten zwróciła również uwagę Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy