Strona główna Wypowiedzi Wpływ pandemii COVID-19 na aktywność fizyczną Polaków

Wpływ pandemii COVID-19 na aktywność fizyczną Polaków

Wpływ pandemii COVID-19 na aktywność fizyczną Polaków

Anna Krupka

Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Prawo i Sprawiedliwość

Otóż w 2020 roku, i to wynika z badań dwukrotnie przeprowadzanych przez grupę Kantar na zlecenie Ministerstwa Sportu, wzrosła aktywność fizyczna Polaków w grupie od 15. do 69. roku życia. Według kryteriów zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia takich osób aktywnych grupa Kantar zidentyfikowała około 30 proc. i to jest wzrost w porównaniu z 17 proc. z 2019 roku.

Sygnały Dnia, 06.04.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 06.04.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na samopoczucie i zdrowie człowieka.
 • WHO formułuje zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla poszczególnych grup wiekowych.
 • Według badania MutiSport Index w latach 2016-2020 ponad 60 proc. Polaków deklarowało, że przynajmniej raz w miesiącu podejmuje aktywność fizyczną.
 • Zgodnie z najnowszym dostępnym badaniem byłego Ministerstwa Sportu w 2018 roku 21,9 proc. Polaków w wieku 15-69 lat spełniało kryteria WHO dotyczące aktywności fizycznej.

Z racji braku danych za lata 2019 i 2020 wypowiedź Anny Krupki uznajemy za nieweryfikowalną. Zwróciliśmy się z prośbą do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o udostępnienie aktualnych wyników badań.

Zalecenia WHO

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aktywność fizyczna wpływa korzystnie na samopoczucie i ciało człowieka. Aktywny wypoczynek przyczynia się również do zapobiegania rozwojowi chorób niezakaźnych (np. układu krążenia, nowotworów, cukrzycy) oraz pozwala zmniejszyć objawy depresji i stanów lękowych.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi opublikowanymi w 2020 roku dorosły człowiek w wieku od 18 do 64 lat w celach zdrowotnych powinien podejmować aktywność fizyczną przez 150-300 minut tygodniowo o umiarkowanej intensywności lub 75-150 minut o wysokiej intensywności. Zaleca się także wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie o umiarkowanej lub większej intensywności, które obejmują wszystkie główne grupy mięśni (dwa razy w tygodniu), a także zredukowanie liczby minut spędzanych w pozycji siedzącej.

Odmienne rekomendacje zostały przedstawione dla młodszych członków społeczeństwa (5-17 lat). W ich przypadku zaleca się średnio 60 minut dziennie aktywności o umiarkowanej lub dużej intensywności, polegającej głównie na ćwiczeniach aerobowych (pozwalających na dostarczenie do mózgu odpowiedniej ilości tlenu). Dzieci oraz młodzież powinni również regularnie (co najmniej trzy razy w tygodniu) uprawiać ćwiczenia wzmacniające mięśnie i kości oraz ograniczać czas spędzany w pozycji siedzącej. WHO podkreśla, że 80 proc. światowej populacji nastolatków jest niewystarczająco aktywna fizycznie. W przypadku dorosłych problem ten jest mniejszy – wymagań nie spełnia 1 na 4 osoby.

Na stronie WHO można zapoznać się również z zaleceniami dla noworodków, dzieci poniżej 5. roku życia, osób niepełnosprawnych czy kobiet w ciąży.

Aktywność fizyczna Polaków w czasie pandemii

W 2020 roku badanie poświęcone aktywności fizycznej Polaków zostało przygotowane przez pracownię Kantar na zlecenie Benefit Systems. Aktywność Polaków została przez autorów sondażu podzielona na trzy etapy: okres przed pandemią oraz I fala i II fala pandemii.

Na pierwszym wspomnianym etapie odsetek osób podejmujących aktywność fizyczną przynajmniej raz w tygodniu wyniósł 65 proc. W czasie wiosennego lockdownu aktywność fizyczna społeczeństwa spadła o 4 punkty proc. Główną przyczyną tego stanu rzeczy było zamknięcie infrastruktury sportowej w całym kraju. W trakcie II fali odsetek osób deklarujących aktywny wypoczynek wzrósł do poziomu 63 proc.

Osoby, które ograniczyły aktywność fizyczną w trakcie pandemii, w zdecydowanej większości (74 proc.), odczuły pogorszenie samopoczucia, 65 proc. zauważyło negatywny wpływ zmniejszonej liczby treningów na zdrowie, a 61 proc. na sylwetkę.

W poprzednich edycjach badania odsetek osób aktywnych fizycznie był na zbliżonym poziomie. W roku 2017 i 2018 wynosił 62 proc., a w roku 2019 – 64 proc. Niezmiennie na przestrzeni lat można zaobserwować korelację między wiekiem a poziomem aktywności fizycznej. Im osoba starsza, tym prawdopodobieństwo, że będzie mniej aktywna, rośnie. Ponadto w najnowszym badaniu z 2020 roku wśród aktywnych fizycznie przeważają mężczyźni, osoby z miast powyżej 200 tys. mieszkańców, a także absolwenci uczelni wyższych.

Badania Ministerstwa Sportu

Najnowsze, dostępne publicznie badanie przeprowadzone dla Ministerstwa Sportu przez pracownię Kantar pochodzi z 2018 roku. Wynika z niego, że mniej więcej jedna piąta Polaków (21,8 proc.) w wieku 15-69 lat spełnia zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej w czasie wolnym. Jeśli weźmiemy pod uwagę również kryterium związane z jazdą na rowerze, odsetek aktywnych osób wzrasta do 30,6 proc.

W poprzedniej edycji badania odsetek osób aktywnych fizycznie wyniósł 16,1 proc. oraz 21,9 proc. z uwzględnieniem aktywności transportowej na rowerze. Z kolei w roku 2016 aktywnych fizycznie było 17,5 proc. lub 18,3 proc., jeżeli weźmiemy również pod uwagę osoby podejmujące aktywność na rowerze.

Nie dysponujemy wynikami badań przeprowadzonych w 2019 i 2020 roku. Zwróciliśmy się z prośbą do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o udostępnienie najnowszych danych. W związku z tym wypowiedź Anny Krupki obecnie uznajemy za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy