Strona główna Wypowiedzi Wpływy z podatku VAT rosną? Sprawdzamy

Wpływy z podatku VAT rosną? Sprawdzamy

Wpływy z podatku VAT rosną? Sprawdzamy

Władysław Kosiniak-Kamysz

Inflacja opłaca się rządzącym. Ubiegły rok to jest 7 proc. więcej przychodów z VAT-u za każdą transakcję, którą płacimy. 50 proc. budżetu pochodzi właśnie z dochodów z VAT-u, to jest główny składnik dochodów budżetowych.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kongres gospodarczy: Gospodarka, do przodu!, 09.09.2023

  • Znowelizowana ustawa budżetowa na 2023 roku prognozuje, że wpływy z podatku VAT wyniosą 272,9 mld zł i będą odpowiadały za 45,38 proc. wszystkich dochodów budżetowych.
  • W tym roku wpływy z podatku VAT mają planowo być wyższe o 18,45 proc. niż rok temu. W 2022 roku wpływy z VAT wzrosły o 6,8 proc. względem 2021 roku.
  • W poprzednich 8 latach podatek VAT regularnie odpowiadał za ponad 40 proc. dochodów budżetowych (średnio 43,99 proc.) i był jego głównym źródłem wpływów.
  • Władysław Kosiniak-Kamysz słusznie wskazuje, że wpływy z podatku VAT to najważniejsze źródło finansowania budżetu państwa. Dlatego wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą.
  • Na wzrost wpływów z VAT ma wpływ inflacja, ale też inne czynniki. Najwyższa Izba Kontroli wskazywała na dobrą koniunkturę gospodarczą oraz lepszą ściągalność podatku. 

Kosiniak-Kamysz wini rząd za inflację

Trzecia Droga zorganizowała 9 września kongres wyborczy pod hasłem „Gospodarka, do przodu!”. Podczas spotkania głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że podstawowym celem jego ruchu jest walka z inflacją.

Lider PSL wypunktował błędy polityki gospodarczej PiS i przytoczył statystyki dotyczące wzrostu cen. Postawił tezę, że rząd celowo unika rozwiązania problemu, bo inflacja jest dla niego opłacalna.

Skąd taki wniosek? Zdaniem Kosiniaka-Kamysza wyższa inflacja oznacza większe wpływy do budżetu państwa. Niemal każde zakupy wiążą się z podatkiem VAT, a wyższe ceny oznaczają, że VAT jest liczony od wyższej wartości towaru, przez co sam podatek jest większy. To o tyle istotne, zdaniem polityka, ponieważ podatek ma odpowiadać za połowę budżetu państwa.

Prognozowane wpływy z podatku VAT w 2023 rok

Rzeczywiste wpływy z podatku VAT poznamy dopiero w przyszłym roku, gdy zostanie opublikowane sprawozdanie z budżetu. Dysponujemy jedynie prognozą przyjętą w ustawie budżetowej. Plan budżetowy przyjęto w grudniu ub.r., jednak w lipcu 2023 roku został on znowelizowany.

W obecnie obowiązującym budżecie państwa zaplanowano, że dochody wyniosą łącznie 601,3 mld zł. Faktycznie to podatek VAT jest głównym składnikiem dochodów budżetowych – wpływy z podatku od towarów i usług mają dostarczyć do budżetu 272,9 mld zł.

Oznacza to, że wpływy z VAT będą odpowiadać za 45,38 proc. budżetu. Drugim głównym źródłem finansowania budżetu będzie podatek akcyzowy (prognozowane wpływy to 83,8 mld zł). Wspólnie te dwa podatki odpowiadają za 59,31 proc. planowanych dochodów.

Duży wzrost w 2023 roku

W ubiegłym roku do budżetu wpłynęło 230,3 mld zł z podatku VAT. W znowelizowanej ustawie budżetowej rząd zakłada, że wpływy sięgną 272,9 mld zł. Oznaczałoby to wzrost o niemal 18,4 proc. (42,5 mld zł).

W latach 2015–2022 wpływy z podatku VAT rosły co roku średnio o ok. 9,62 proc. Największy wzrost odnotowano między latami: 2016 a 2017 (23,87 proc.), a najmniejszy – w latach 2019–2020 (o 2,02 proc.).

Wpływy z podatku VAT za rządów PiS

W ciągu ośmiu lat rok do roku regularnie wzrastały zarówno dochody budżetu państwa, jak i wpływy z podatku od towarów i usług. Podatek VAT regularnie odpowiada za co najmniej 40 proc. dochodów budżetowych.

Od 2015 roku dochody budżetowe wzrosły o 312,2 mld zł (to wzrost o ok. 107 proc.). Tymczasem wpływy z VAT wzrosły o 149,7 mld zł (ok. 121 proc.)

Czy inflacja przekłada się na wyższe wpływy do budżetu?

Podatek VAT jest doliczany do ceny netto danego produktu. Tym samym, przy rosnącej inflacji, gdy podatek jest liczony od wyższej ceny, to kwota podatku również będzie wyższa, co przekłada się na większy wpływ do budżetu.

W 2022 roku wiceminister Finansów Artur Soboń przyznał w Senacie, że „każdy punkt procentowy inflacji to, powiedzmy, 4–7 miliardów zł dochodów w budżecie państwa”. Podkreślił jednak, że z drugiej strony inflacja wiąże się z wyższymi wydatkami z budżetu, ponieważ rosną ceny. Rosną dochody, ale jednocześnie rosną wydatki.

Należy też pamiętać, że do końca 2023 roku obowiązują obniżone stawki podatku VAT, w tym m.in. zerowy VAT na żywność. Rząd tymczasowo obniżył podatek, aby łagodzić wzrost cen w sklepach.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy