Strona główna Wypowiedzi Z jakich środków zostanie sfinansowana budowa Tunelu pod Świną?

Z jakich środków zostanie sfinansowana budowa Tunelu pod Świną?

Z jakich środków zostanie sfinansowana budowa Tunelu pod Świną?

Tomasz Siemoniak

Minister - członek Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Uczciwie też, żeby powiedzieli, że 85 proc. środków na tę inwestycję (tunel do Świnoujścia- przyp. Demagog) pochodzi z Unii Europejskiej, a 15 proc. daje samorząd.

Polskie Radio, 09.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio, 09.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Całkowity koszt budowy Tunelu pod Świną szacuje się na ok. 913 mln zł, z czego 775 mln zł zostanie pokryte ze środków unijnych (ok. 85 proc.), natomiast pozostałą kwotę wyłoży miasto Świnoujście.

Kontekst wypowiedzi

9 marca 2021 roku gościem audycji Polskiego Radia był Tomasz Siemoniak. Jeden z tematów rozmowy dotyczył rozpoczętego ostatnio kolejnego etapu budowy Tunelu pod Świną. Poseł Koalicji Europejskiej zauważył, że środki na inwestycję w 85 proc. pochodzą z funduszy unijnych, a pozostałe 15 proc. zostanie pokryte przez władze lokalne.

Tunel pod Świną

Świnoujście to miasto, które jest położone aż na 44 wyspach. Dwie największe z nich – Uznam i Wolin – są zamieszkane. Obecnie jedynym połączeniem pomiędzy nimi, a także między Uznamu a resztą Polski (poprzez wyspę Wolin) są dwie przeprawy promowe.

Jak możemy przeczytać na stronie poświęconej inwestycji:

„Konieczność korzystania z promów to ogromna niedogodność nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów oraz przedsiębiorców działających na świnoujskim rynku. Długie kolejki oczekiwania na przeprawę, zwłaszcza w sezonie letnim, działają odstraszająco i negatywnie wpływają na wizerunek miasta. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zdarza się, że Świnoujście jest odcięte od reszty kraju, co z kolei zagraża jego bezpieczeństwu. Budowa stałego połączenia – tunelu docelowo rozwiąże te problemy”.

Głównym celem inwestycji jest usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu. Według harmonogramu budowa tunelu zakończy się do września 2022 roku.

Źródło: Fundusze Europejskie

Koszty inwestycji

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad inwestorem budowy tunelu jest Miasto Świnoujście, a GDDKiA pełni rolę inwestora zastępczego.

Całkowita wartość projektu to 912,6 mln zł. Zdecydowaną większość, bo aż 85 proc., kosztów budowy tunelu i dróg dojazdowych (ok. 775 mln zł) pokryje unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe środki zostaną wygospodarowane z budżetu miasta Świnoujście.

Zgodnie z odpowiedzią prezydenta Świnoujścia Janusza Źmurkiewicza na zapytanie radnego Wiesława Górecznego z dnia 3 lutego 2021 roku, środki na budowę tunelu pod Świną zostały zabezpieczone w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!