Adam Szłapka

Prawda - 1
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0

Polityk, poseł na Sejm VIII kadencji, sekretarz generalny .Nowoczesnej.