Czy w Polsce jest jeden z najniższych klinów podatkowych w UE?

W środę rano Mateusz Morawiecki był gościem Sygnałów Dnia w radiowej Jedynce. W programie minister rozwoju i finansów skomentował przerwanie prac nad tak zwanym jednolitym podatkiem dla przedsiębiorców oraz zapowiedział brak planów związanych z wprowadzeniem kolejnego progu podatkowego obejmującego najlepiej zarabiających. W wywiadzie Mateusz Morawiecki mówił również o wysokości klina podatkowego w Polsce oraz prognozach dotyczących PKB.

Sprawdzone wypowiedzi

Mateusz Morawiecki

Polska jeśli chodzi o klin podatkowy ma jeden z niższych w Unii Europejskiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Klin podatkowy jest różnicą między całkowitym kosztem pracy ponoszonym przez pracodawcę a wynagrodzeniem netto zatrudnionego. W analizach porównawczych przedstawia się go jako wskaźnik procentowy, stanowiący relację tej różnicy do całkowitych kosztów pracy ponoszonych przez pracodawcę. Pojęcie klina podatkowego w odniesieniu do opodatkowania pracy zostało upowszechnione przez OECD w publikowanych przez nią statystykach i opracowaniach analitycznych.

Raport Taxing Wages 2016 opracowany przez OECD, wskazuje że średnia wysokość klina podatkowego w krajach OECD w 2015 roku wynosiła odpowiednio 35,9%. W Polsce klin był mniejszy od średniej i wyniósł 34,7% . Wśród krajów OECD stanowiło to 14. miejsce na 34 państw, to samo miejsce Polska zajmowała w 2014 roku. Najmniejszymi wskaźnikami klina szczyci się Chile z zaledwie 7% oraz Nowa Zelandia w której klin wyniósł 17,6%.

W Unii Europejskiej mniejszy klin od Polski posiada Bułgaria, gdzie wynosi on 33,6%, Wielka Brytania – 31,1%, Irlandia – 28,2% oraz Malta – 25,3%.

Mateusz Morawiecki

PKB w Polsce rośnie i to rośnie w jednym z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak wskazują dane opublikowane przez Eurostat, realny wzrost PKB w Polsce względem roku poprzedniego w roku 2013 wyniósł 1,3%, co wśród 28 państw Unii Europejskiej plasuje Polskę na siódmym miejscu. Rok 2014 to PKB na poziomie 3,3% i piąte miejsce wśród państw członkowskich UE, natomiast 2015 to 3,6% i miejsce siódme.

Wysoką pozycję Polski w tym gronie potwierdzają prognozy Komisji Europejskiej za rok 2016, zgodnie z którymi PKB szacuje się na 3,1%. Na 2017 roku prognozowany jest wzrost na poziomie 3,4%, natomiast na 2018 – 3,2%. Zgodnie z tą prognozą PKB w Polsce w 2016 roku ma być 6. najwyższym wzrostem PKB w Unii Europejskiej (wyższy mają mieć: Rumunia – 5,2%, Malta i Irlandia – 4,1%, Luksemburg – 3,6%, Słowacja i Szwecja – 3,4%, Hiszpania – 3,2%), w 2017 – 5. najwyższy wzrost (wyższy mają mieć: Rumunia – 3,9%, Luksemburg – 3,8%, Malta – 3,7% oraz Irlandia 3,6%), natomiast w 2018 – 5. najwyższy wzrost (wyższy mają mieć: Słowacja – 3,8%, Malta – 3,7%, Rumunia i Luksemburg – 3,6% oraz Irlandia – 3,5%)

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >