Ilu studentów z zagranicy studiuje w Polsce?

16 stycznia podczas sejmowej debaty nad projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach wystąpiła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch. Przytoczyła ona dane dotyczące liczby studentów z zagranicy, którzy studiują w Polsce. Odniosła się również do liczby wydanych zezwoleń na pracę w Polsce.

Sprawdzone wypowiedzi

Renata Szczęch

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące liczby studentów zagranicznych, którzy obecnie podjęli studia na polskich uczelniach, w zaokrągleniu mogę podać, że jest to liczba ok. 75 tys.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie ze wstępnymi danymi dotyczącymi roku akademickiego 2017/2018 zebranymi przez Główny Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku akademickim zamiar co najmniej rocznego studiowania na polskich uczelniach wyraziło 72,7 tys. cudzoziemców. W tej grupie najwięcej było studentów z Ukrainy (52,0%), Białorusi (8,3%) oraz z Indii (4,1%).

Przyjmując margines błędu za dopuszczalny, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Renata Szczęch
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


eśli chodzi o pytanie dotyczące liczby studentów zagranicznych, którzy obecnie podjęli studia na polskich uczelniach, w zaokrągleniu mogę podać, że jest to liczba ok. 75 tys.

Renata Szczęch

Wydaliśmy jako kraj członkowski Unii Europejskiej najwięcej zezwoleń, czyli ok. 700 tys., na pobyt ze względu na pracę.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Prawdą jest, że jako państwo członkowskie Unii Europejskiej wydajemy najwięcej zezwoleń na pracę, jednak w statystykach pojawiają się rozbieżności, co do liczb.

Zgodnie z danymi Eurostatu, podana przez Renatę Szczęch liczba – ok  700 tys. zbliżona jest do sumy zezwoleń na pobyt ogółem, która w 2017 roku wyniosła 683 228. Z kolei liczba wydanych zezwoleń ze względu na pracę wyniosła 596 916 i tym samym nie przekroczyła  progu 600 tys. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >