Jacek Rostowski o wzroście gospodarczym Polski

13.12.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według najnowszych danych Eurostatu, w trzecim kwartale 2017 r. wzrost PKB Polski wyniósł 1,2% w porównaniu z drugim kwartałem, co dało nam 4 miejsce wśród krajów unijnych. Zestawiając z kolei dane w ujęciu rok do roku, Polska w trzecim kwartale 2017 r. odnotowała 5,2% wzrostu PKB w porównaniu z trzecim kwartałem 2016, co również dało nam 4 miejsce pod tym względem wśród krajów Unii.

Od momentu przejęcia władzy przez Platformę Obywatelską w 2007 r., wzrost PKB Polski w ujęciu rocznym, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, wynosił według danych Eurostatu odpowiednio:

7,0% w roku 2007, co dało nam 7 miejsce wśród 27 krajów UE,

4,2% w roku 2008, co dało nam 4 miejsce,

2,8% w roku 2009, co dało nam 1 miejsce (Polska jako jedyna w Unii zanotowała wówczas dodatni wzrost PKB),

3,6% w roku 2010, co dało nam 5 miejsce,

5,0% w roku 2011, co dało nam 4 miejsce,

1,6% w roku 2012, co dało nam 6 miejsce,

1,4% w roku 2013, co dało nam 11 miejsce,

3,3% w roku 2014, co dało nam 6 miejsce,

3,8% w roku 2015, co dało nam 7 miejsce,

2,9% w roku 2016, co dało nam 12 miejsce.

Jacek Rostowski w swej wypowiedzi pominął szerszy kontekst tych danych, który mówi o tym, że jedynie raz podczas rządów Platformy Obywatelskiej Polska była liderem omówionego zestawienia. Ponadto, nieznacznie zaniżył on obecną pozycję Polski w tym rankingu. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Jan Vincent – Rostowski
były wicepremier


Polska dzisiaj jest na jakimś piątym, szóstym miejscu jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, a za naszych lat była na pierwszym.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.