Który kraj w UE ma najniższe dochody z podatków w stosunku do PKB?

Dzisiejszym gościem Konrada Piaseckiego w Gościu Radia Zet był Ryszard Petru. Lider Nowoczesnej oceniał m. in. decyzję Platformy Obywatelskiej dotyczącą wotum nieufności dla rządu. Ponadto polityk odnosił się do kwestii związanych z poziomem opodatkowania w Europie oraz stosunku Polaków do członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Petru

Kraj, który ma najniższe podatki do PKB to Irlandia, a bardzo wysokie ma relatywnie Francja czy Węgry.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Agencja Eurostat co roku publikuje krótką broszurę porównującą przychody z podatków z wartością PKB państw członkowskich. Najnowsza broszura opublikowana była 25 listopada 2016 roku i dotyczyła przychodów i PKB za 2015 rok.

Wynika z niej, iż Irlandia zanotowała najniższy przychód ze wszystkich państw, na poziomie 24,4% PKB (z krótką adnotacją wyjaśniającą, że znaczny wpływ na poziom irlandzkiego PKB w 2015 roku miała relokacja bilansów finansowych dużych korporacji spoza UE), podczas gdy Francja zanotowała najwyższe wpływy, na poziomie 47,9% PKB. Węgry natomiast znalazły się na 10 miejscu od góry, plasując się zaraz za średnią unijną na poziomie 39,2% PKB.

Polska znajduje się na 8 miejscu (licząc od najmniejszego odsetka dochodu z podatków w stosunku do PKB) z wynikiem 33,3%. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi 40%, dla całej Europy jest to 41,4%.

Weryfikacji nie została poddana część wypowiedzi dotycząca Francji i Węgier, ponieważ użyte słowo „relatywnie” wskazuje na względność i opinię autora. Dane na temat tych dwóch państw jak i zarówno Polski zostały przytoczone w celu informacyjnym.

Ryszard Petru

Ostatnie dane pokazują, że 80% Polaków nie chce wychodzić z Unii Europejskiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało wyniki i komunikat z badań z 2016 roku “Polacy w Unii Europejskiej”. Badania pokazują iż 81% obywateli popiera członkostwo Polski w UE, a jedynie 10% jest przeciw. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z danymi CBOS poparcie to spadło. W roku 2014 i 2015 zwolenników UE w Polsce było około 84%.

Z raportu przygotowanego przez Fundację im. Stefana Batorego przeprowadzonego w grudniu 2016 roku pt. “Polacy wobec UE: Koniec konsensusu” wynika, iż około 80% Polaków, już od 10 lat jest za pozostaniem w UE. Sytuacja wyglądała inaczej zaraz po brytyjskim referendum, kiedy 77% Polaków opowiadało się za pozostaniem, 16% za wyjście, a 7% nie głosowałoby w ogóle. Swoje dane fundacja oparła między innymi o raport CBOS oraz IPSOS.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >