Średni wiek pielęgniarek w Polsce

Adrian Zandberg był gościem Jacka Prusinowskiego w audycji Sedno sprawy. Jeden z liderów partii Razem mówił o służbie zdrowia w tym o wieku pielęgniarek i niskim zainteresowaniu młodych ludzi tym zawodem. Odnosił się również do planowanych zmian w handlu w niedziele.

Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych „Zostań Społecznym Komandosem!”. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdzone wypowiedzi

Adrian Zandberg

Średnia wieku pielęgniarek przekroczyła 50 lat.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prowadzi Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, w którym zbierane są dane pielęgniarek i położnych m.in. ich dane osobowe, adresowe, zawodowe, o wykształceniu czy o ukończonych specjalizacjach i kursach. Co roku przedstawiany jest również raport „Zabezpieczenie Społeczeństwa Polskiego w Świadczenia Pielęgniarek I Położnych”, w którym przedstawiane są dane m.in. dotyczące średniego wieku pielęgniarek.

W 2016 roku w Polsce było 288 395 pielęgniarek co stanowi wzrost o ponad 3 tysiące względem poprzedniego roku. 5 848 osób to mężczyźni wykonujący ten zawód, reszta to kobiety. Średni wiek pielęgniarek wynosi obecnie 50,79 lat. Granica 50 lat została przekroczona już w 2015 roku kiedy to średnia osiągnęła 50,13 lat. Najwięcej pielęgniarek jest w grupie wiekowej 46-50 lat i wynosi 17,77%. Najmniej osób wykonujących ten zawód jest w grupie 21-25 lat bo 1,75%. Największą liczbę pielęgniarek na tysiąc mieszkańców odnotowało województwo podkarpackie – 7,24, a najmniejszą województwo wielkopolskie – 5,31.

1

Share The Facts
Adrian Zandberg
Razem


Średnia wieku pielęgniarek przekroczyła 50 lat.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >