Strona główna Analizy OZE coraz ważniejsze w transporcie UE. Liderem Szwecja, Polska odstaje

OZE coraz ważniejsze w transporcie UE. Liderem Szwecja, Polska odstaje

OZE coraz ważniejsze w transporcie UE. Liderem Szwecja, Polska odstaje

Udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii w transporcie w Unii Europejskiej przekroczył 10 proc. Nie wszystkie kraje członkowskie zdołały osiągnąć ten cel wyznaczony jeszcze w 2009 roku. W grupie państw, które nie zrealizowały planu znajduje się Polska.

UE zrealizowała swój cel, ale…

Unia Europejska zrealizowała swój cel dotyczący udziału energii z odnawialnych źródeł (OZE) we wszystkich rodzajach transportu na poziomie 10 proc. Powyższe zobowiązanie wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 roku.

Średnio w całej Unii Europejskiej w 2020 roku udział odnawialnych źródeł energii wykorzystanych w transporcie wyniósł 10,2 proc. Wynik ten może jednak wprowadzać w błąd, ponieważ 16 państw nie osiągnęło progu 10 proc.

Szwecja zawyża wynik UE

Najwyższy udział OZE w końcowym zużyciu energii w transporcie odnotowano w Szwecji (31,9 proc.). Różnica między drugim i trzecim miejscem była znacząca. W Finlandii OZE odpowiadało za 13,4 proc. finalnej energii, a z kolei w Luksemburgu i Holandii za 12,6 proc.

Cel 10 proc. został osiągnięty przez 11 państw, czyli przez mniejszość krajów członkowskich. Polska (6,6 proc) znalazła się w grupie państw, które nie osiągnęły celu. Gorszy wynik od Polski uzyskały jedynie Litwa (5,5 proc.) i Grecja (5,3 proc.).

Źródło: Eurostat

Udział OZE systematycznie wzrasta w UE, ale nie w Polsce

W latach 2011–2020 średni udział OZE w transporcie w Unii Europejskiej wzrastał z roku na rok. Łącznie w przytoczonym okresie odnotowano wzrost z 4,1 do 10,2 proc.

Imponujący wzrost zaliczyła Estonia, która startując z poziomu 0,4 proc., zwiększyła udział OZE w końcowym zużyciu energii w transporcie do 12,1 proc. W przypadku Polski udział OZE w 2020 roku (6,57 proc.) zmniejszył się w porównaniu z 2011 rokiem (6,91 proc.). Sytuacja w Polsce zmieniała się dynamicznie, a w latach 2014–2016 odnotowaliśmy nawet spadek udziału OZE.

 

UE chce ograniczyć emisje CO2 z transportu

Obecnie transport odpowiada za ok. ¼ emisji dwutlenku węgla w państwach członkowskich. UE realizując politykę klimatyczną, zamierza zmniejszyć emisje CO2 w transporcie o 90 proc. w perspektywie 2050 roku.

Komisja Europejska w ramach pakietu klimatycznego Fit for 55 proponuje dwa rozwiązania:

  • wycofywaniu bezpłatnych uprawnień do emisji dla lotnictwa w ramach systemu ETS (system handlu emisjami UE),
  • ustanowienie odrębnego systemu handlu emisjami dla transportu drogowego i budynków.

Zdaniem polskiego rządu nowy ETS może uderzyć w najbiedniejszych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska sceptycznie zapatruje się na ustanowienie systemu handlu emisjami dla transportu drogowego i budynków:

„Mając to na względzie mamy bardzo poważne wątpliwości wobec zasadności i skuteczności wprowadzenia systemu handlu uprawnieniami dla transportu i budynków. Takie rozwiązanie, bez wprowadzenia odpowiednich mechanizmów zabezpieczających może uderzyć w najbiedniejsze grupy społeczne dotknięte ubóstwem energetycznym”.

Kluczem jest sprawiedliwa transformacja

W opinii Tobiasza Adamczewskiego z Forum Energii uwzględnienie kosztów środowiskowych emisji z budynków i transportu jest kluczowe do wypierania z rynku najbardziej emisyjnych technologii.

Ekspert podkreśla również istotę działań regulacyjnych, wyznaczania konkretnych norm, standardów i celów oraz organizację systemów wsparcia finansowego dla krajów mniej zamożnych.

Z kolei Jakub Wiech z Energetyka24 zaznacza, że polityka klimatyczna musi być sprawiedliwa. Poza celem redukcji CO2 należy zwracać uwagę na jej koszty społeczne. Ważne, aby również proponować alternatywne rozwiązania w stosunku do stanu obecnego, np. rozszerzenie komunikacji zbiorowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy