Strona główna Fake News Elity chcą spowodować „globalną klęskę głodu”? Sprawdzamy

Elity chcą spowodować „globalną klęskę głodu”? Sprawdzamy

Nagranie przedstawia nieprawdziwe informacje o rzekomym traktacie Światowego Forum Ekonomicznego.

screen z facebooka, mężczyzna siedzący, czytający z kartki

fot. Facebook / Modyfikacje: Demagog

Elity chcą spowodować „globalną klęskę głodu”? Sprawdzamy

Nagranie przedstawia nieprawdziwe informacje o rzekomym traktacie Światowego Forum Ekonomicznego.

Analiza w pigułce

  • nagraniu udostępnionym na Facebooku podano, że rzekomo Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) przygotowało traktat, którego celem jest wprowadzenie „etycznej, globalnej klęski głodu” [czas nagrania 0:01]. Miało go podpisać trzynaście państw. 
  • Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) nie opublikowało żadnego traktatu ani innego dokumentu, który wprowadzałby „etyczną, globalną klęskę głodu”, likwidację rolnictwa czy produkcji mięsa. 
  • Przekazy zawarte w nagraniu opierają się na materiałach dotyczących spotkania zorganizowanego przez grupę Global Methane Hub, która zajmuje się ograniczaniem emisji metanu w rolnictwie. 17 maja 2023 roku trzynaście państw wydało oświadczenie, w którym zobowiązano się do zmniejszania emisji metanu pochodzącej z sektora rolnego.

Na Facebooku opublikowano nagranie, w którym podano, że Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) rzekomo opracowało traktat, który ma na celu stworzenie „etycznej, globalnej klęski głodu”. Zgodnie z treścią filmu miało go podpisać trzynaście państw w ramach dokumentu o nazwie Agenda 2030 [czas nagrania 0:01]. 

Autor wideo stwierdza, że „etyczna, globalna klęska głodu” ma na celu „kontrolowaną likwidację przemysłu rolnego”. Rzekomo ma to polegać na całkowitej eliminacji rolnictwa oraz produkcji mięsa, które zostanie zastąpione sztucznym odpowiednikiem [czas nagrania 0:53] lub żywnością z owadów [czas nagrania 5:29]. W filmie podważono również istnienie zmiany klimatu oraz wpływ zwierząt hodowlanych na globalne ocieplenie [czas nagrania 1:10]. 

ALT: Zrzut ekranu nagrania na Facebooku. Widzimy mężczyznę, który trzyma kartkę papieru oraz napis: „WEF zaplanował światową klęskę głodu! 13 państw podpisało deklarację!”. 205 reakcji, 32 komentarze, 316 udostępnień KONIEC ALT.

Źródło: www.facebook.com, 01.07.2024

Skąd pochodzą te informacje?

Komunikaty o rzekomym traktacie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) po raz pierwszy udostępniono w artykule z 14 czerwca 2024 roku na stronie Global Research. Witryna ta już wcześniej publikowała dezinformujące treści i teorie spiskowe. Portal o nazwie The People’s Voice powielił te przekazy w tekście dodanym 22 czerwca 2024 roku. Artykuł zatytułowano „13 krajów podpisuje traktat WEF, by wywołać »etyczny globalny głód«”. 

Napisano w nim, że rzekomo te państwa: „zgodziły się zaaranżować »kontrolowane wyburzenie« przemysłu rolnego na całym świecie, jednocześnie wprowadzając głód i klęskę głodu dla ludzkości”. Zgodnie z treścią publikacji mają to być kraje takie jak: Stany Zjednoczone, Argentyna, Australia, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Republika Czeska, Ekwador, Niemcy, Panama, Peru, Hiszpania i Urugwaj. 

Strona The People’s Voice wcześniej nazywała się Your News Wire oraz NewsPunch. Witryna jest znanaudostępniania nieprawdziwych przekazów, które opisywaliśmy w naszych analizach (1, 2).

Wskazany w filmie traktat Światowego Forum Ekonomicznego nie istnieje

Omawiane nagranie nawiązuje do rzekomego traktatu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), który ma wprowadzać „etyczną, globalną klęskę głodu”. W filmie podano, że dokument ten zakłada likwidację: rolnictwa [czas nagrania 4:31], produkcji mięsa [czas nagrania 1:00], żywności i systemów żywnościowych [czas nagrania 3:06].  

Nie istnieje dokument Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), który zakładałby wywołanie „etycznej, globalnej klęski głodu”. Na oficjalnej stronie WEF nie znajdziemy żadnego traktatu, o którym mówi autor nagrania

Oświadczenie na temat redukcji emisji metanu w rolnictwie

Te fałszywe informacje nawiązują do spotkania zorganizowanego przez grupę Global Methane Hub, która zajmuje się poszukiwaniem rozwiązań dotyczących ograniczenia emisji metanu w rolnictwie. 17 maja 2023 roku trzynaście państw wydało oświadczenie, w którym zadeklarowało zmniejszanie emisji metanu pochodzącej z sektora rolnego. Jednak podczas tego wydarzenia kraje nie podpisały żadnego traktatu ani innego dokumentu, który wprowadzałby „etyczną, globalną klęskę głodu” czy likwidację rolnictwa (1, 2, 3). 

komunikacie prasowym Global Methane Hub czytamy: 

„Spotkanie doprowadziło do wydania oświadczenia, w którym narody zobowiązały się do wspierania wysiłków na rzecz poprawy jakości i ilości oraz dostępu do finansowania działań dostosowawczych i łagodzących zmianę klimatu w sektorach rolnictwa i żywności, oraz do współpracy w zakresie wysiłków mających na celu obniżenie emisji metanu w rolnictwie i systemach żywnościowych. Konferencja skupiła się na wdrażaniu praktyk opartych na nauce, innowacji i technologii zgodnie ze zrównoważonymi: produkcją żywności, bezpieczeństwem żywnościowym, marnowaniem żywności, redukcją odpadów i odzyskiem”.

raporcie Global Methane Hub z 2023 roku, który dotyczy wpływu metanu na środowisko, również nie znajdziemy żadnych informacji o „etycznej, globalnej klęsce głodu”, likwidacji rolnictwa czy produkcji mięsa.

Wpływ zwierząt hodowlanych na globalne ocieplenie

W omawianym filmie słyszymy następujące twierdzenie: „ta banda durni i wariatów i satanistów, która stoi za ideą globalnego ocieplenia i zmianami klimatycznymi doszła do wniosku, że trzeba zapobiec hodowli zwierząt, ponieważ wzdęcia zwierząt, czyli pierdzenie zwierząt jest jednym z kluczowych czynników wpływających na podgrzewanie środowiska” [czas nagrania 1:10].  

Autor mówi również o tym, że w kronikach, rocznikach lub zapisach, które dotyczą poprzednich wieków, nie ma informacji na temat wzdęć zwierząt hodowlanych. To rzekomo oznacza, że takie zjawisko w tamtych czasach nie występowało [czas nagrania 1:41]. 

Hodowle zwierząt powodują stosunkowo niewielką emisję gazów cieplarnianych. Jednak nie oznacza to, że nie mają żadnego wpływu na klimat. W przypadku przeżuwaczy, takich jak np. krowy, trawienie odbywa się poprzez fermentację. Prowadzi to do powstawania metanu, jednego z najsilniejszych gazów cieplarnianych. Jest on również wynikiem procesów gnilnych zachodzących w oborniku. Na stronie Statista, która publikuje dane, statystyki i raporty, możemy przeczytać, że: 

„Globalne emisje metanu (CH4) wytwarzanego w wyniku fermentacji jelitowej u bydła oszacowano na 73,5 miliona ton metrycznych w 2021 roku. Roczne emisje pochodzące od bydła wzrosły o ponad 10 proc. od początku XXI wieku”. 

Udział metanu w ogólnej, globalnej emisji gazów cieplarnianych wynosi 16 proc. Zgodnie z danymi opublikowanymi w 2020 roku przez Environmental Protection Agency (EPA) 37 proc. emisji metanu pochodzi z praktyk hodowlanych i rolniczych. Jednak za największą emisję gazów cieplarnianych odpowiada sektor energetyczny, a konkretnie – spalanie paliw kopalnych

Obecnie liczbę ludzi na świecie szacuje się na ponad osiem miliardów. Według różnych szacunków populacja w XVII wieku wynosiła od 500 mln do 610 mln (1, 2). W związku ze wzrostem ludności na świecie zwiększyła się (1, 2, 3) także liczba bydła hodowlanego, a w konsekwencji – emisja metanu.

Czy ludzie będę zmuszeni do spożywania owadów zamiast mięsa?

Autor wskazanego nagrania mówi również, że: „skutek likwidacji rolnictwa będzie taki, że zapanuje powszechny głód, bo albo będziemy zmuszeni do tego, żeby nic nie jeść, albo będziemy zmuszeni do tego, żeby z dnia na dzień zacząć jeść robale. No to jeżeli mamy organizmy nieprzyzwyczajone do jedzenia robali, to wtedy no nasze organizmy po prostu szału dostaną i rozpoczną się problemy tam z układem trawieniowym itd.” [czas nagrania 5:48]. 

W styczniu 2023 roku Komisja Europejska wydała rozporządzenie, które dopuszcza wprowadzenie na rynek częściowo odtłuszczonego proszku ze świerszcza domowego. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił, że produkt jest bezpieczny w ustalonych warunkach stosowania. Komunikat o tym, że w danym artykule spożywczym znajduje się proszek ze świerszczy, będzie widoczny na opakowaniu. Owady są alternatywnym źródłem białka. Według szacunków na świecie spożywają je co najmniej 2 mld ludzi.

Informacje, według których mięso ma całkowicie zostać zastąpione przez owady, nie są prawdziwe (1, 2). Na stronie Global Methane Hub nie znajdziemy żadnych treści na ten temat. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) również nigdzie nie podało takiego komunikatu. Nieprawdziwe treści, które dotyczą spożywania owadów, opisaliśmy w innych naszych tekstach (1, 2).

Co WEF mówi o jedzeniu owadów?

9 lutego 2022 roku Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) opublikowało artykuł na temat spożywania insektów (w nawiązaniu do kwestii zmiany klimatu). W tekście wyrażono opinię, zgodnie z którą produkcja białka, np. z owadów, może pomóc w ograniczaniu negatywnych skutków zmiany klimatu. 

Nie podano informacji o tym, że ludzie będą zmuszeni do jedzenia owadów lub że zostanie wprowadzony zakaz spożywania mięsa. We wstępie do tekstu pojawia się komunikat: „ten artykuł został celowo przeinaczony na stronach, które rozpowszechniają fałszywe informacje. Prosimy o samodzielne przeczytanie artykułu przed jego udostępnieniem lub skomentowaniem”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać