Strona główna Fake News Nie, ksiądz katecheta nie zarabia w szkole 5282 zł

Nie, ksiądz katecheta nie zarabia w szkole 5282 zł

Nie, ksiądz katecheta nie zarabia w szkole 5282 zł

Zamieszczona w sieci grafika wprowadza w błąd.

Sporą furorę w mediach społecznościowych zrobiła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z której wynika, że ksiądz pracujący jako katecheta w Zespole Szkół w Czudcu za pracę w lutym tego roku otrzymał wynagrodzenie brutto w wysokości 5 282,35 zł. Grafika została opatrzona podpisem:

Przecieramy oczy i nie wierzymy !!! 5282 zł !!! miesięcznie zarabia ksiądz w szkole

Mamy dość !!! 5282 zł miesięcznie Katecheta bez wyższego wykształcenia !!! To grabież !!!!

 

Źródło:www.facebook.com

 

W komentarzach pojawiły się liczne głosy oburzenia (wszystkie cytaty w tekście z pisownią oryginalną): „Nie do wiary!!!”, „Niech szlag trafi tę czarną sektę. Ciągle im mało”, „Skandal”, „Złodzieje, kłamcy. Trzeba ich wygonić i przegonić nareszcie!”

Część internautów kwestionowała jednak wiarygodność posta. Poddawana w wątpliwość była autentyczność samego pisma, jak również kwota wynagrodzenia, a także kwestia wykształcenia: „Takie zaświadczenie to ja sama w domu mogę wydrukować żadna szkoła nie zapłaciłaby 5 tys za katechezę post prowokacja”, „Przecież ksiądz ma wyższe wykształcenie, żeby uczyć w szkole musi mieć studia teologiczne i przygotowanie pedagogiczne, jak każdy nauczyciel. Zależy jeszcze z jakiego jest np. Zakonu, niektórzy mają również studia w innym kierunku lub podyplomowe. Pensje powinny być podobne do nauczycieli w danej szkole”, „Tak na marginesie to każdy ksiądz ma wykształcenie wyższe teologiczne. Ale patrząc się na zarobki nauczycieli przedmiotów obowiązkowy jest to niesprawiedliwe, że aż tyle zarabia”.

Jak jest naprawdę?

Grafikę po raz pierwszy opublikował profil Gazeta RDK 11 marca. Natomiast samo zdjęcie pisma zostało pierwotnie zamieszczone w poście na Facebooku 9 marca na lokalnym profilu Halo Czudec-mikroportal informacyjny. W treści posta zawarta została informacja od wnioskodawcy, który uzasadnił, dlaczego dzieli się z czytelnikami zdobytą wiedzą o zarobkach księdza katechety:

Szanowni Państwo, jakiś czas temu przy okazji wymiany zdań dotyczących zarobków urzędników gminnych, został także poruszony wątek zarobków księży katechetów z racji wykonywania zawodu nauczyciela religii. Obiecałem wówczas, że sprawa tych zrobków zostanie ujawniona w trybie przewidzianym prawem. W wiadomościach prywatnych wykazywaliście Państwo zainteresowanie tą kwestią. Niektórzy z Państwa zapewniali mnie także, że ksiądz w szkole może zrobić najwyżej 1.500 zł.Dziś otrzymałem od Dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu Pana Ryszarda Wacko odpowiedź na  mój wniosek. Ponieważ dałem słowo, zgodnie z nim przesłałem Redakcji HC skan pisma z prośbą o opublikowanie go. Kwota zarobków księdza katechety jest o wiele wyższa niż 1.500 zł.

Zwrócić należy uwagę, że część pisma jest zasłonięta.

Już po kilku dniach 14 marca na prywatnym profilu wnioskodawcy pojawiło się zdjęcie całości otrzymanego wniosku wraz z zasłoniętym wcześniej fragmentem. Ponadto zostało wyjaśnione, że wcześniej opublikowane informacje mogły wprowadzać w błąd, gdyż dane o zarobkach za luty 2020 roku uwzględniały dodatek w postaci „trzynastki”:

SZANOWNI PAŃSTWO,

informuję, że upubliczniona przeze mnie informacja, jakoby osiągnięte przez księdza Mariusza Mastaja z Czudca w miesiącu lutym 2020 r. zarobki z racji pełnienia zawodu katechety w wysokości podanej na poniższym piśmie nie zawierały w sobie tzw. „trzynastki” są informacją nieprawdziwą. Ks. Mariusz Mastaj w lutym otrzymał dodatek w postaci „trzynastki” przez co ujawniona suma okazała się tak wysoka. Normalne zarobki ks. Mastaja są o połowę niższe. W trosce o prawdę i w poczuciu odpowiedzialności za nią podaję tę wiadomość do wiedzy publicznej, albowiem poprzednia wiadomość była z całą pewnością dla ks. Mariusza Mastaja krzywdząca, gdyż mogła sugerować, że uzyskał on np. stałą podwyżkę. Takiej podwyżki zaś nie uzyskał.

 

Źródło:www.facebook.pl

Fake newsa w sprawie wynagrodzenia księdza z Czudca jako pierwszy przeanalizował portal Konkret 24.

Ile zarabia ksiądz w szkole?

Wynagrodzenie księdza pracującego w szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Znajduje się w nim tabela z wysokością minimalnego wynagrodzenia dla nauczyciela w zależności od stopnia awansu zawodowego oraz posiadanych kwalifikacji: 

Jak wynika z informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartych w odpowiedzi na Interpelację posła Marka Sowy, w 2018 roku w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pracowało 21,7 tys. nauczycieli religii, a szacunkowy koszt ich zatrudnienia wyniósł 1 482 mln zł. Średni koszt etatu katechety wyniósł zatem 5 691 zł brutto. 

Nie dysponujemy bardziej aktualnymi danymi na temat zarobków katechetów. O problemach z dostępnością informacji pisaliśmy w analizie wypowiedzi Roberta Biedronia:

Ilu katechetów jest opłacanych z budżetu państwa?

Odnosząc się do kwestii wykształcenia księdza katechety, należy przywołać obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące wymagań dla osób, które chcą pracować w szkole na danym etapie:

Kwalifikacje do nauczania religii posiada osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w porozumieniach pomiędzy ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania a Konferencją Episkopatu Polski, a także władzami innych kościołów i związków wyznaniowych.

Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii dowiadujemy się, że:

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach II stopnia, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2) jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

3) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż teologia oraz ukończyła podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne lub

4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu piątego roku studiów.

Z kolei stanowisko nauczyciela religii w szkołach podstawowych może otrzymać osoba, która oprócz wymienionych wyżej kryteriów:

  • ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
  • posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
  • jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub studentem studiów na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej po ukończeniu czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram