Czas czytania: około min.

Antoni Macierewicz o podwyżkach dla żołnierzy

10.05.2019 godz. 14:54

Wypowiedź

fot. P. Tracz/KPRM / flicklr.com / Kancelaria Premiera / modyfikacje demagog.org.pl / Public Domain

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniem prezydenta RP, dnia 15 listopada 2015 roku  Antoni Macierewicz objął stanowisko ministra obrony narodowej. Funkcję tę pełnił do dnia 10 stycznia 2018 roku.

W ciągu ostatnich 15 lat wydano cztery rozporządzenia dotyczące stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych:

oraz rozporządzenia zmieniające:

W ciągu 15 lat ( od 2004 roku) wzrost wynagrodzeń żołnierzy zawodowych następował w latach 2007-2009, 2015-2016, oraz 2019W 2007 roku (luty) uposażenie wzrosło od 5 do 30% w stosunku do 2004 roku. Kolejna podwyżka (grudzień 2007) przyniosła wzrost od 13 do 26%Rozporządzenie z 2008 roku nie przewidywało podwyżki dla żadnej z grup uposażenia, jednak w związku ze zniesieniem zasadniczej służby wojskowej w Polsce wprowadzono kategorię 0 – szeregowy2009 roku podwyżka wyniosła od 3 do 16%.  Kolejny wzrost uposażeń nastąpił w 2015 roku – również od 3 do 16%Wynagrodzenia wzrosły też w 2016 roku – były to podwyżki od 4 do 12%. Ostatnie rozporządzenie, z 22 stycznia 2019 roku, przewiduje podwyżki od 1 do 14%Przykładowo, pensja starszego szeregowego wzrastała kolejno z 1400 zł (2004) na 1820 zł (2007), 2200 zł (2007 – II), 2550 zł (2009), 2960 (2015), 3270 (2016), 3720 (2019).   

Wydawane były również rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych:

Rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych określają szczegółowe warunki otrzymywania przez żołnierzy zawodowych dodatków do uposażenia zasadniczego oraz ich wysokość. Zgodnie z ustawą z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych prawo do dodatku ma żołnierz zawodowy, który pełni służbę wojskową przez okres całego roku kalendarzowego (1/12 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym). Ponadto, żołnierze zawodowi otrzymują takie dodatki do uposażenia zasadniczego jak:

  • dodatek specjalny (za szczególne warunki pełnienia służby wojskowej)
  • dodatek służbowy ( za pełnienie służby na określonych stanowiskach dowódczych, kierowniczych lub samodzielnych)
  • dodatek za długoletnią służbę wojskową
  • dodatek motywacyjny (dla żołnierzy w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych – dobra ocena)
  • dodatek funkcyjny (nauczyciele akademiccy)
  • dodatek kompensacyjny (sędziowie sądu wojskowego, prokuratorzy do spraw wojskowych)     

 

 

Między 2004 a 2014 rokiem zwiększona została kwota bazowa dodatku – z 1400 na 1500 zł. Zwiększeniu uległy również między innymi mnożniki kwoty bazowej oraz dodatki za długoletnią służbę wojskową.   

Wynagrodzenia pracowników cywilnych wojska reguluje kwota bazowa, która ustalana jest corocznie w budżecie oraz mnożniki tej kwoty regulowane przez rozporządzenia. W ustawie budżetowej z dnia 16 stycznia 2019 roku kwotę bazową dla członków korpusu służby cywilnej ustalono na 1916,94 zł. Wcześniejsze ustawy budżetowe (2009- 2018) pozostawiały kwotę bazową na poziomie 1873,84 zł. Przed 2009 rokiem kwota ta wynosiła 1837,10 zł. Pierwszy wzrost nastąpił więc w 2019 roku.  

Porównując rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej z 2009 i 2016 (rozporządzenia z 2011 i 2014 roku nie przewidywały wzrostu mnożników) roku zauważyć można wzrost mnożnika o 0,1%-0,3% (stanowiska specjalistyczne i wspomagające).   

Prawdą jest zatem, że żołnierze nie otrzymywali podwyżek w latach 2010-2014 i że pierwsza od 2009 roku została przyznana gdy stanowisko Ministra Obrony Narodowej objął Antoni Macierewicz (2015). W 2014 nastąpił wzrost dodatków do uposażenia, jednak dodatki te nie obejmują każdego żołnierza. Uposażenia pracowników służby cywilnej wzrosły po raz pierwszy od 2009 roku po 10 latach, a więc w okresie, gdy Antoni Macierewicz nie pełnił już funkcji Ministra Obrony Narodowej. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub