Czas czytania: około min.

Co Polacy sądzą na temat reformy edukacji?

20.06.2019 godz. 21:28

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Przytoczone w wypowiedzi dane pochodzą z badania CBOS-u “Ocena systemu edukacji po roku od wprowadzenia reformy”.

Wśród Polaków zapytanych o to, czy system edukacji z ośmioletnią szkołą podstawową, czteroletnim liceum ogólnokształcącym oraz pięcioletnim technikum jest lepszy niż wcześniej obowiązujący (z sześcioletnią podstawówką, trzyletnim gimnazjum i liceum oraz czteroletnim technikum), 37% odpowiedziało “zdecydowanie tak”, a 30% “raczej tak”. Wszystkich pozytywnych ocen jest więc 67%.
Ponadto, 13% respondentów odpowiedziało “raczej nie”, a 8% “zdecydowanie nie” – co daje sumę 21% negatywnych ocen. 12% badanych odpowiedziało “trudno powiedzieć”.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.