Czas czytania: około min.

Co się stało z programem budowy polskich domów drewnianych?

21.05.2021 godz. 12:09

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Analiza w pigułce

  • ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska wprowadzono zapisy dotyczące spółki Polskie Domy Drewniane SA. Zgodnie z nowelizacją spółka ta prowadzi działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa.
  • W 2018 roku minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział, że w roku 2019 wybudowanych zostanie ok. 5 tys. drewnianych domów. Zgodnie z wypowiedzią ministra program domów drewnianych miał wpisywać się w program rządowy Mieszkanie Plus.
  • Do dnia wypowiedzi posłanki (tj. 16 maja 2021 roku) rozpoczęte inwestycje nie zostały ukończone. Na stronie internetowej spółki możemy zapoznać się ze stanem realizacji projektów w Łodzi oraz w Choroszczy. W obu lokalizacjach budynki są wciąż w stanie surowym, więc nie możemy ich uznać za gotowe domy.
  • Drewniane domy miały być zbudowane już w 2019 roku, a do dzisiaj nie ukończono ani jednego z nich. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź Moniki Wielichowskiej jako prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

Dnia 16 maja 2021 roku w programie „Śniadanie w Polsat News i Interii” Monika Wielichowska skrytykowała nieudany program mieszkaniowy, do realizacji którego zobowiązywało się Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie wyborczym. Ponadto posłanka przypomniała, że PiS deklarował budowę 5 tys. drewnianych domów, a ostatecznie nie zbudowano ani jednego.

 

Obietnica polskich domów drewnianych

Na początku musimy zaznaczyć, że zapowiedź budowy polskich domów drewnianych nie wynika bezpośrednio z programu wyborczego PiS. W programie wyborczym z 2014 roku oraz w programie z 2019 roku nie ma żadnej wzmianki o obietnicy podjęcia się realizacji projektu drewnianych domów.

Kwestia wsparcia budownictwa drewnianych domów formalnie pojawiła się w 2017 roku. 4 września 2017 roku podpisano list intencyjny w sprawie projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Polskie domy drewniane – żyj w zgodzie z naturą”.

Jasna deklaracja wybudowania konkretnej liczby drewnianych domów pojawia się kwietniu 2018 roku podczas przygotowywania nowelizacji prawa ochrony środowiska, w ramach której powołana zostanie spółka akcyjna Polskie Domy Drewniane. Zgodnie z informacją Polskiej Agencji Prasowej (PAP) ówczesny Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, w swojej wypowiedzi zadeklarował, że w 2019 roku wybudowanych zostanie ok. 5 tys. drewnianych domów. Zgodnie z wypowiedzią ministra program drewnianych domów miał wpisywać się w program rządowy Mieszkanie Plus.

Nowelizacja prawa ochrony środowiska

ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska wprowadzono zapisy dotyczące firmy Polskie Domy Drewniane SA, zgodnie z którymi spółka ta prowadzi działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest energooszczędne budownictwo drewniane, obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie nimi oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży.

Podkreślić należy, że w ustawie określono, że łączny udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska SA, zwanych dalej „Założycielami”, w kapitale zakładowym powstałej spółki oraz w sumie głosów przypadających na wszystkie akcje wynosi powyżej 50 proc. Zapis ten sprawia, że podmioty te w przypadku późniejszej sprzedaży akcji zachowają wspólnie decydujący głos.

Spółka Polskie Domy Drewniane powołana została przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (właściciel 99 proc. akcji spółki) oraz Banku Ochrony Środowiska (właściciel 1 proc. akcji spółki). Swoją działalność rozpoczęła 4 września 2019 roku.

Inwestycje spółki akcyjnej Polskie Domy Drewniane

Zgodnie z informacjami na stronie spółki obecnie realizowane są dwie inwestycje: inwestycja w Choroszczy („Osiedle Jabłoniowa Aleja”) oraz w Łodzi („Domy na Pszennej”). Do dnia wypowiedzi posłanki Wielichowskiej (tj. 16 maja 2021 roku) obie inwestycje nie zostały ukończone, a prace wciąż trwają. Na stronie możemy zapoznać się z aktualnym stanem realizacji projektów – zarówno w Łodzi, jak i w Choroszczy. W obu lokalizacjach powstaje łącznie ok. 20 drewnianych domów, czyli znacznie mniej niż deklarowane 5 tys. Ponadto budynki te są wciąż w stanie surowym i wymagają dalszych prac, więc nie możemy ich uznać za gotowe domy. Oznacza to, że posłanka Wielichowska miała rację, twierdząc, że obiecanego programu nie zrealizowano, dlatego jej wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub