Strona główna Wypowiedzi Co się stało z programem budowy polskich domów drewnianych?

Co się stało z programem budowy polskich domów drewnianych?

Co się stało z programem budowy polskich domów drewnianych?

Monika Wielichowska

Wicemarszałek Sejmu
Platforma Obywatelska

Nie zapomnijmy, że były obiecane również polskie domy drewniane. Z 5 tys. powstało ich zero.

Śniadanie w Polsat News i Interii, 16.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Śniadanie w Polsat News i Interii, 16.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska wprowadzono zapisy dotyczące spółki Polskie Domy Drewniane SA. Zgodnie z nowelizacją spółka ta prowadzi działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa.
  • W 2018 roku minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział, że w roku 2019 wybudowanych zostanie ok. 5 tys. drewnianych domów. Zgodnie z wypowiedzią ministra program domów drewnianych miał wpisywać się w program rządowy Mieszkanie Plus.
  • Do dnia wypowiedzi posłanki (tj. 16 maja 2021 roku) rozpoczęte inwestycje nie zostały ukończone. Na stronie internetowej spółki możemy zapoznać się ze stanem realizacji projektów w Łodzi oraz w Choroszczy. W obu lokalizacjach budynki są wciąż w stanie surowym, więc nie możemy ich uznać za gotowe domy.
  • Drewniane domy miały być zbudowane już w 2019 roku, a do dzisiaj nie ukończono ani jednego z nich. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź Moniki Wielichowskiej jako prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

Dnia 16 maja 2021 roku w programie „Śniadanie w Polsat News i Interii” Monika Wielichowska skrytykowała nieudany program mieszkaniowy, do realizacji którego zobowiązywało się Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie wyborczym. Ponadto posłanka przypomniała, że PiS deklarował budowę 5 tys. drewnianych domów, a ostatecznie nie zbudowano ani jednego.

 

Obietnica polskich domów drewnianych

Na początku musimy zaznaczyć, że zapowiedź budowy polskich domów drewnianych nie wynika bezpośrednio z programu wyborczego PiS. W programie wyborczym z 2014 roku oraz w programie z 2019 roku nie ma żadnej wzmianki o obietnicy podjęcia się realizacji projektu drewnianych domów.

Kwestia wsparcia budownictwa drewnianych domów formalnie pojawiła się w 2017 roku. 4 września 2017 roku podpisano list intencyjny w sprawie projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Polskie domy drewniane – żyj w zgodzie z naturą”.

Jasna deklaracja wybudowania konkretnej liczby drewnianych domów pojawia się kwietniu 2018 roku podczas przygotowywania nowelizacji prawa ochrony środowiska, w ramach której powołana zostanie spółka akcyjna Polskie Domy Drewniane. Zgodnie z informacją Polskiej Agencji Prasowej (PAP) ówczesny Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, w swojej wypowiedzi zadeklarował, że w 2019 roku wybudowanych zostanie ok. 5 tys. drewnianych domów. Zgodnie z wypowiedzią ministra program drewnianych domów miał wpisywać się w program rządowy Mieszkanie Plus.

Nowelizacja prawa ochrony środowiska

ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska wprowadzono zapisy dotyczące firmy Polskie Domy Drewniane SA, zgodnie z którymi spółka ta prowadzi działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest energooszczędne budownictwo drewniane, obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie nimi oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży.

Podkreślić należy, że w ustawie określono, że łączny udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska SA, zwanych dalej „Założycielami”, w kapitale zakładowym powstałej spółki oraz w sumie głosów przypadających na wszystkie akcje wynosi powyżej 50 proc. Zapis ten sprawia, że podmioty te w przypadku późniejszej sprzedaży akcji zachowają wspólnie decydujący głos.

Spółka Polskie Domy Drewniane powołana została przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (właściciel 99 proc. akcji spółki) oraz Banku Ochrony Środowiska (właściciel 1 proc. akcji spółki). Swoją działalność rozpoczęła 4 września 2019 roku.

Inwestycje spółki akcyjnej Polskie Domy Drewniane

Zgodnie z informacjami na stronie spółki obecnie realizowane są dwie inwestycje: inwestycja w Choroszczy („Osiedle Jabłoniowa Aleja”) oraz w Łodzi („Domy na Pszennej”). Do dnia wypowiedzi posłanki Wielichowskiej (tj. 16 maja 2021 roku) obie inwestycje nie zostały ukończone, a prace wciąż trwają. Na stronie możemy zapoznać się z aktualnym stanem realizacji projektów – zarówno w Łodzi, jak i w Choroszczy. W obu lokalizacjach powstaje łącznie ok. 20 drewnianych domów, czyli znacznie mniej niż deklarowane 5 tys. Ponadto budynki te są wciąż w stanie surowym i wymagają dalszych prac, więc nie możemy ich uznać za gotowe domy. Oznacza to, że posłanka Wielichowska miała rację, twierdząc, że obiecanego programu nie zrealizowano, dlatego jej wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!