Strona główna Wypowiedzi Co ustaliła komisja ds. pedofilii w kwestii rekompensat dla ofiar?

Co ustaliła komisja ds. pedofilii w kwestii rekompensat dla ofiar?

Co ustaliła komisja ds. pedofilii w kwestii rekompensat dla ofiar?

Joanna Scheuring-Wielgus

Posłanka
Nowa Lewica

Na konferencji komisji do spraw pedofilii pani Justyna Kotowska mówiła o tym, że tylko w przypadku 20 na 245 losowych spraw dotyczących pedofilii pokrzywdzone osoby dostały zadośćuczynienie. 15 osób dostało, wie pan, ile? 500 zł za gwałcenie.

Posiedzenie Sejmu, 15.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 15.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Justyna Kotowska z państwowej komisji ds. pedofilii podczas konferencji prasowej zaznaczyła, że na 245 przebadanych spraw jedynie w 20 przypadkach sąd zarządził rekompensatę dla dziecka. Wśród nich 15 dzieci dostało nawiązkę w wysokości jedynie 500 zł.
  • Statystyki potwierdza opublikowany w ubiegłym roku raport z działalności państwowej komisji ds. pedofilii. W 83 proc. przebadanych przypadków sądy nie wyrokowały o żadnym środku kompensacyjnym, a nawet gdy została zasądzona rekompensata, to była ona niewielka.
  • W 8 proc. przeanalizowanych przypadków sądy zasądziły zadośćuczynienie lub nawiązkę, tym samym rekompensatę otrzymało jedynie 20 dzieci.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Posłowie debatują nad państwową komisją ds. pedofilii

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie pochylili się nad problemem przestępstw seksualnych wymierzonych w osoby poniżej 15 roku życia. Okazją do debaty były zaproponowane przez prezydenta zmiany do ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (państwowej komisji ds. pedofilii).

W 2019 roku przyjęta została ustawa, na mocy której powołano państwową komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. W jej skład wchodzi siedmioro członków reprezentujących Sejm, Senat, prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka.

Scheuring-Wielgus cytuje Justynę Kotowską

Głos w imieniu Lewicy zabrała Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka zwróciła uwagę na problem niskich zadośćuczynień, na jakie mogą liczyć osoby, które padły ofiarą pedofilów. Powołała się przy tym na słowa Justyny Kotowskiej.

Justyna Kotowska to psycholożka Instytutu Psychiatrii i Neurologii Kliniki Psychiatrii Sądowej w Warszawie. W 2020 roku z inicjatywy prezydenta Dudy została powołana do państwowej komisji ds. wyjaśnienia przypadków pedofilii.

Wypowiedź Kotowskiej, zacytowana przez posłankę Scheuring-Wielgus, padła podczas styczniowej konferencji prasowej, na której komisja zaprezentowała wyniki badań CBOS.

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie komisji wynika, że Polacy zdecydowanie popierają zaostrzenie kar dla pedofilów, a 90 proc. ankietowanych stwierdziło, że na podstawie wyroku skazującego pokrzywdzony powinien otrzymać zadośćuczynienie lub odszkodowanie ze strony sprawcy.

Sądy rzadko przyznają zadośćuczynienie

Faktycznie, podczas styczniowej konferencji prasowej Justyna Kotowska zwróciła uwagę na to, że sądy rzadko zasądzają zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych:

– Na 245 wylosowanych spraw jedynie 20 dzieci dostało zadośćuczynienie, z czego 15 dostało jedynie 500 zł – mówiła.

Tylko 8 proc. poszkodowanych z rekompensatą

Statystyki przywołane przez Kotowską pochodzą z opublikowanego w lipcu 2021 roku pierwszego raportu z działalności komisji, w której zasiada. Komisja przedstawiła w nim m.in. wyniki badania ankietowego, w którym przeanalizowano 345 przypadków pedofilii z 245 postępowań sądowych.

Wśród analizowanych spraw, jedynie w 32 przypadkach sądy wystąpiły o zadośćuczynienie, a w 24 – o nawiązkę. W 83 proc. przypadków sąd nie zawyrokował o żadnym środku kompensacyjnym, pomimo dysponowania taką możliwością (s. 116). 

Ostatecznie w 8 proc. przeanalizowanych przypadków sądy zasądziły zadośćuczynienie lub nawiązkę. Tym samym jakąkolwiek rekompensatę otrzymało jedynie 20 dzieci.

500 zł dla osoby poszkodowanej

Z raportu komisji wynika, że dla 15 dzieci zasądzono nawiązkę w wysokości 500 zł. Jedynie dla dwójki dzieci przewidziano nawiązkę w kwocie 20 tys. zł. Jeśli chodzi o zadośćuczynienia, dwie ofiary otrzymały po 200 zł. Tylko jedno dziecko dostało zadośćuczynienie w wysokości 80 tys. zł (s. 117).

Sądy nie tylko rzadko nakładają na sprawców środki kompensacyjne, ale również grzywny. W 64 proc. przypadków sprawca nie otrzymał takiej kary.

Zarówno w drugim raporcie komisji (s. 146), jak i w wypowiedzi Justyny Kotowskiej na konferencji prasowej podkreślone zostało, że minimalny koszt pomocy terapeutycznej dla poszkodowanego dziecka to 10 tys. zł rocznie

Pomoc finansowa dla ofiar pedofili jest istotna, tym bardziej że – jak wskazało badanie z pierwszego raportu – w 40 proc. rodzin, z których pochodziły osoby pokrzywdzone, sytuacja finansowa była przeciętna. Trudna i bardzo trudna sytuacja finansowa dotyczyła 16 proc. domów (s. 88). 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy