Strona główna Wypowiedzi Czarnek oceniony na jedynkę. Co mówią sondaże?

Czarnek oceniony na jedynkę. Co mówią sondaże?

Czarnek oceniony na jedynkę. Co mówią sondaże?

Michał Krawczyk

63% Polek i Polaków źle lub bardzo źle ocenia pracę ministra Czarnka. W najmłodszej grupie wiekowej, a więc wśród osób pomiędzy 18. a 29. rokiem życia, czyli wśród ludzi, którzy chodzą do szkoły lub niedawno skończyli szkołę, ten odsetek wynosi 79%.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 03.11.2022

  • W sierpniowym sondażu Kantar 56 proc. Polaków negatywnie oceniło pracę Przemysława Czarnka.
  • Na początku września ukazał się sondaż United Surveys, z którego wynika, że zdaniem 62,7 proc. Polaków polska edukacja zmieniła się na gorsze za rządów obecnego ministra edukacji i nauki.
  • Raport CBOS opublikowany we wrześniu donosi, że 51 proc. Polaków nie ufa Przemysławowi Czarnkowi.
  • Pod koniec września ukazał się sondaż Ipsos dla OKO.press. Łącznie 63 proc. Polaków stwierdziło, że ma złe zdanie na temat pracy ministra Czarnka. Szczególnie krytyczni byli młodzi Polacy. W grupie wiekowej od 18 do 29 lat polityk otrzymał 79 proc. negatywnych ocen. 
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

„Lex Czarnek” wróciło do Sejmu

W ubiegłym roku w Sejmie pojawił się projekt reformy systemu oświaty, któremu w mediach nadano miano „Lex Czarnek”. Głównym założeniem projektu było wzmocnienie roli kuratora oświaty jako organu nadzorującego pracę szkół. O szczegółach przeczytasz w naszej analizie poświęconej temu tematowi.

Projekt ustawy został przyjęty przez Sejm na początku tego roku, jednak prezydent Duda zdecydował się go zawetować. W październiku temat „Lex Czarnek” wrócił wraz z pojawieniem się w Sejmie poselskiego projektu nowelizacji prawa oświatowego. Na początku listopada „Lex Czarnek 2.0” zostało przegłosowane przez posłów i obecnie czeka na podpis prezydenta.

Krawczyk negatywnie o Czarnku

Twarzą przyjętej właśnie reformy jest minister Przemysław Czarnek. To nie pierwszy raz, kiedy środowisko opozycyjne krytykuje podejmowane przez niego działania. Przykładowo, kilka miesięcy temu kontrowersje wzbudzał wprowadzony przez niego nowy przedmiot szkolny „Historia i teraźniejszość”.

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu krytycznie na temat ministra wypowiedział się z mównicy Michał Krawczyk. Polityk PO podkreślił, że według sondaży większość Polaków nie popiera jego reform. Szczególnie negatywne zdanie o obecnym ministrze edukacji mają mieć młodzi dorośli.

Ipsos dla OKO.press: 63 proc. Polaków negatywnie o Czarnku

Pod koniec września ukazał się sondaż, którego wyniki pokrywają się z podanymi przez Krawczyka. IPSOS w dniach 6-8 września na zlecenie OKO.press zapytał Polaków „Jak ocenia Pani/Pan dotychczasową pracę ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka?”.

63 proc. osób ma negatywne zdanie na temat pracy ministra edukacji i nauki. Wśród tych osób 50 proc. udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie źle”. Jedynie nieco ponad co czwarty Polak ocenia pracę ministra pozytywnie (28 proc.).

Młodzi Polacy okazali się najmniej zadowoloną grupą. W grupie wiekowej 18-29 lat odsetek negatywnych ocen pracy Czarnka wyniósł 79 proc. Poparcie dla działań ministra wzrasta wraz z wiekiem. W grupie wiekowej 60+ jego działania pozytywnie ocenia już 41 proc. osób (choć wciąż większość ma opinię negatywną).

Sondaż Ipsos dla OKO.press przeprowadzony od 6 do 8 września 2022 roku jako badanie telefoniczne (CATI) na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków; liczebność próby 1 009 osób.

CBOS: Połowa Polaków nie ufa Czarnkowi

Centrum Badania Opinii Społecznej regularnie publikuje raporty dotyczące zaufania społecznego do poszczególnych polityków. W wydaniu wrześniowym zapytano o opinię na temat ministra Przemysława Czarnka.

Połowa Polaków (51 proc.) stwierdziła, że nie ufa Czarnkowi, a kolejne 10 proc. osób było wobec niego obojętnych. Co piąta osoba (21 proc.) darzy tego polityka zaufaniem.

Badanie CBOS przeprowadzone w dniach 5-15 września metodami: wywiadu bezpośredniego z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiadu telefonicznego (CATI), ankiety internetowej (CAWI) na próbie 1 119 osób.

United Surveys dla WP: Czarnek zmienia edukację na gorsze

Na początku września 2022 roku ukazał się sondaż, w którym zapytano Polaków o ich opinię na temat reform ministra Czarnka. Ankietowani odpowiadali na pytanie: „Jak Pani/Pana zdaniem zmieniła się polska edukacja pod rządami ministra Przemysława Czarnka?”.

Łącznie 62,7 proc. Polaków uznało, że edukacja zmienia się na gorsze, z czego 41,8 proc. stwierdziło, że „zdecydowanie na gorsze”. Pozytywne zdanie na temat zmian w edukacji miało jedynie 16,8 proc. ankietowanych.

Badanie United Surveys dla WP przeprowadzono w dniach 27-28 sierpnia metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1 tys. Polaków.

Kantar dla TVN: 56 proc. Polaków przeciwko Czarnkowi

W połowie sierpnia ukazał się sondaż Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24. Ankietowanych zapytano o zdanie na temat działań ministra Czarnka.

Ponad połowa ankietowanych oceniła pracę Czarnka negatywnie (56 proc., z czego odpowiedź „zdecydowanie źle” wskazało 41 proc. ankietowanych), a jedynie co czwarta osoba wyraziła się o nim pozytywnie (27 proc.).

Sondaż telefoniczny zrealizowany przez Kantar w dniach 17-18 sierpnia 2022 roku na próbie reprezentatywnej 1 003 osób powyżej 18. roku życia

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy