Strona główna Wypowiedzi Czy Kraków jest zielonym miastam?

Czy Kraków jest zielonym miastam?

Czy Kraków jest zielonym miastam?

Daria Gosek-Popiołek

Posłanka
Partia Razem

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Kraków jest na szarym końcu rankingów na zielone miasta Polski. Według statystyk tereny zielone ogółem zajmują w Krakowie 9 proc. powierzchni miasta!

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Jednym z głównych tematów konferencji prasowej Darii Gosek-Popiołek była zieleń miejska.

Temat terenów zieleni poruszany był już w poprzedniej publikacji z wypowiedziami kandydatów na prezydenta Krakowa.

Przypomnieć należy jednak, iż tereny zielone i tereny zieleni nie są pojęciami tożsamymi.

Tereny zieleni w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie
z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach
wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne,
zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady,
bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe
oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym
fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym
i przemysłowym

Tereny zielone są natomiast pojęciem szerszym. Pod tym terminem kryją się nie tylko tereny zieleni, ale także inne niekoniecznie dostępne publicznie tereny pokryte roślinnością.

Kandydatka prawdopodobnie posłużyła się z danymi z portalu BIQdata.pl. Zostały jednak one opublikowane w 2015 r. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (dane dotyczące terenów zieleni znajdują się w kategorii Stan i ochrona środowiska) tereny zieleni stanowią ok. 10,1% powierzchni miasta.

Zaznaczyć warto także, iż istnieje publikacja wydana przez Urząd Miasta Krakowa, która określa powierzchnię terenów zieleni na ok. 15% powierzchni miasta.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w wypowiedzi nie zostały użyte najnowsze dane oraz to, że dotyczą one terenów zieleni, a nie terenów zielonych, wypowiedź uznajemy za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Daria Gosek-Popiołek
KWW Razem dla Krakowa

 

Według danych GUS Kraków jest na szarym końcu rankingów na zielone miasta Polski. Według statystyk tereny zielone ogółem zajmują w Krakowie 9 proc. powierzchni miasta!

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy