Czas czytania: około min.

Czy Kraków jest zielonym miastam?

28.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons

Fałsz

Uzasadnienie

Jednym z głównych tematów konferencji prasowej Darii Gosek-Popiołek była zieleń miejska.

Temat terenów zieleni poruszany był już w poprzedniej publikacji z wypowiedziami kandydatów na prezydenta Krakowa.

Przypomnieć należy jednak, iż tereny zielone i tereny zieleni nie są pojęciami tożsamymi.

Tereny zieleni w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie
z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach
wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne,
zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady,
bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe
oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym
fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym
i przemysłowym

Tereny zielone są natomiast pojęciem szerszym. Pod tym terminem kryją się nie tylko tereny zieleni, ale także inne niekoniecznie dostępne publicznie tereny pokryte roślinnością.

Kandydatka prawdopodobnie posłużyła się z danymi z portalu BIQdata.pl. Zostały jednak one opublikowane w 2015 r. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (dane dotyczące terenów zieleni znajdują się w kategorii Stan i ochrona środowiska) tereny zieleni stanowią ok. 10,1% powierzchni miasta.

Zaznaczyć warto także, iż istnieje publikacja wydana przez Urząd Miasta Krakowa, która określa powierzchnię terenów zieleni na ok. 15% powierzchni miasta.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w wypowiedzi nie zostały użyte najnowsze dane oraz to, że dotyczą one terenów zieleni, a nie terenów zielonych, wypowiedź uznajemy za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Daria Gosek-Popiołek
KWW Razem dla Krakowa

 

Według danych GUS Kraków jest na szarym końcu rankingów na zielone miasta Polski. Według statystyk tereny zielone ogółem zajmują w Krakowie 9 proc. powierzchni miasta!

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub