Strona główna Wypowiedzi Czy NFZ przekazał 10 mld zł na zakup węgla?

Czy NFZ przekazał 10 mld zł na zakup węgla?

Czy NFZ przekazał 10 mld zł na zakup węgla?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Narodowy Fundusz Zdrowia, który marnotrawi pieniądze, bo 10 mld przekazał na zakup węgla, a nie na pomoc chorym dzieciom.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Konwencja Trzeciej Drogi, 24.06.2023

 • Operatorem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • W myśl ustawy świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w celu przeciwdziałania COVID-19 są finansowane przez NFZ ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. NFZ nie rozporządza całym Funduszem.
 • BGK w sprawozdaniu za 2022 rok potwierdza, że środki z Funduszu zostały przeznaczone m.in. na wypłatę dodatku węglowego.
 • Zgodnie z planem wydatków na 2022 rok na ten cel planowano przeznaczyć 9,96 mld zł. Zwróciliśmy się do BGK z wnioskiem o potwierdzenie ostatecznej kwoty przeznaczonej na dodatek węglowy, jednak otrzymaliśmy odpowiedź odmowną.
 • NFZ nie miał wpływu na rozdysponowanie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Chociaż nie wiemy, ile ostatecznie pieniędzy zostało wydanych na wypłatę dodatku węglowego, to nie NFZ, a Bank Gospodarstwa Krajowego był dysponentem tych środków. W związku z tym oceniamy wypowiedź na manipulację.

Kosiniak-Kamysz: NFZ marnotrawi pieniądze

Prezes PSL na konwencji Trzeciej Drogi mówił m.in. o problemach, które nękają polską służbę zdrowia. Poseł wskazał na liczne problemy, takie jak długi czas oczekiwania w kolejce na usługi objęte finansowaniem z NFZ czy niewystarczająca dostępność ginekologów w małych miejscowościach.

Prezes PSL w dalszej części wypowiedzi postawił tezę, że NFZ marnotrawi pieniądze. Przykładem takiego marnotrawstwa miało być przekazanie przez tę instytucję 10 mld zł na zakup węgla.  

Czym jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19?

W 2020 roku po wybuchu pandemii koronawirusa polskie władze utworzyły Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Jak czytamy na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest jego operatorem, Fundusz jest przeznaczony dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza tego sektora.

Środki Funduszu mają na celu wsparcie finansowe w zakresie:

 • finansowania lub dofinansowywania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • zwrotu wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ustawa powołująca Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 nie określiła ram czasowych jego funkcjonowania. Jak informuje BGK, okres ten jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz jej wpływu na gospodarkę i sektor finansów publicznych. Tym samym środki z funduszu mogą być wydatkowane również teraz.

Jak NFZ korzystało ze środków w Funduszu?

Zgodnie z art. 9 ustawy świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w celu przeciwdziałania COVID-19 są finansowane przez NFZ ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Część z finansowanych świadczeń covidowych z Funduszu zakończyła się 31 marca 2022 roku. Nadal finansowane są koszty szczepień przeciwko COVID-19 i rehabilitacji pocovidowej. Leczenie pacjentów na COVID-19 jest realizowane od tego czasu w ramach standardowych umów z NFZ.

To Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem Funduszu. Do jego zadań należy administrowanie rachunkami, obsługa wpływów i wypłat czy aktualizowanie planu finansowego. NFZ ma prawo wydatkować środki z Funduszu na konkretne cele, jednak tylko w zakresie ograniczonym ustawowo. NFZ nie rozporządza całością Funduszu.

Co łączy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i węgiel?

W związku z niesprzyjającą sytuacją na rynku surowców energetycznych po wybuchu wojny w Ukrainie uchwalono ustawę o dodatku węglowym. Ustawa przewidywała możliwość ubiegania się przez gospodarstwo domowe o dodatek w wysokości 3 000 zł.

Zgodnie z planem wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 roku, udostępnionego portalowi Konkret24, sfinansowanie dodatków węglowych miało wynieść 9,96 mld zł.

Zwróciliśmy się do Banku Gospodarstwa Krajowego z prośbą o potwierdzenie, jakie środki finansowe zostały przeznaczone na cel „sfinansowanie wypłaty przez gminy dodatków węglowych”. W przesłanej nam listownie odpowiedzi BGK odmówił udostępnienia zawnioskowanych danych, powołując się na ustawę Prawo bankowe oraz obowiązek zachowania tajemnicy bankowej.

Mimo tego BGK skierowało nas do swojego sprawozdania z działalności za rok 2022. Znajdziemy w nim potwierdzenie, że z ramienia BGK w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowano dodatki węglowe wypłacane przez gminy (s. 181). Brakuje jednak informacji, jakie środki wydano na ten cel.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy