Strona główna Wypowiedzi Czy Polki i Polacy uczą się całe życie?

Czy Polki i Polacy uczą się całe życie?

Czy Polki i Polacy uczą się całe życie?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Uczenie się przez całe życie to końcówka wyników w Unii Europejskiej.

Polskie Radio Program I, 20.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 20.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według raportu UNESCO, odsetek studentów uczelni wyższych w wieku 25-64 to 14,4%, natomiast średnia dla krajów OECD to 21,1 %. Wśród krajów UE, gorszym wynik posiada Holandia (12.0 %) i Włochy (8.3%). Natomiast odsetek osób, które uczestniczą w poza akademickiej edukacji stanowi tylko 2.5% i jest to najniższy wynik wśród krajów UE.

Dane z EUROSTATu (źródło) pokazują, że w Polsce tylko 3,5% populacji w wieku 25-64 uczestniczy w różnych formach edukacji, gdzie średnia dla krajów UE wynosi 10,7%. Gorszy wskaźnik niż Polska uzyskały Grecja, Chorwacja, Macedonia, Bułgaria i Rumunia.

Na podstawie powyższych danych, wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!