Czas czytania: około min.

Czy Polska jest liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej?

27.12.2019 godz. 14:41

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z najnowszym meldunkiem Eurostatu dotyczącym wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej w drugim kwartale 2019 roku, największy wzrost Produktu Krajowego Brutto, w porównaniu z pierwszym kwartałem, odnotowano w Luksemburgu. Dalej plasują się kolejno: Malta, Węgry, Rumunia, Litwa, Cypr, Dania, Bułgaria, Finlandia i znajdująca się dopiero na 10 miejscu Polska.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Quarterly_national_accounts_-_GDP_and_employment&oldid=443269

www.ec.europa.eu

Również rozpatrując wzrost gospodarczy w skali rocznej, Polska nie jest liderem tego zestawienia, choć rzeczywiście pod tym względem znajduje się ona w czołówce. Zgodnie z danymi Eurostatu za 2018 rok, liderem wzrostu gospodarczego była Irlandia ze wzrostem 8,2% PKB, na drugim miejscu znalazła się Malta z 7%. Dopiero na trzecim miejscu ex aequo ze wzrostem gospodarczym rzędu 5,1% PKB znalazły się Polska, Węgry i kandydująca do UE, ale uwzględniana w zestawieniach Eurostatu, Czarnogóra.

Czy Polska jest liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej?

www.ec.europa.eu

Warto w tym kontekście dodać, że opublikowane 5 grudnia 2019 r. dane Eurostatu o wzroście gospodarczym w trzecim kwartale 2019 roku nie obejmują wszystkich państw unijnych. Brakuje w nich, istotnych w kontekście naszej analizy, Irlandii, Malty i Luksemburga. Zarówno Malta jak i Luksemburg znalazły się przed Polską w drugim kwartale 2019, z kolei Irlandia była liderem wzrostu gospodarczego w całym 2018 roku. Z tego też względu, dane te nie mogą zostać wykorzystane w kontekście naszej analizy.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.