Czas czytania: około min.

Czy Polska znajduje się wśród siedmiu najbardziej zagrożonych krajów z punktu widzenia gospodarczego?

15.04.2020 godz. 15:34

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z opublikowanego 27 marca przez OECD raportu wynika, że w związku z ograniczeniami nałożonymi przez rząd w celu powstrzymania epidemii koronawirusa PKB Polski może spaść doraźnie o blisko 30 procent. Polska gospodarka odnotowałaby tym samym siódmy największy doraźny spadek PKB wśród czterdziestu siedmiu uwzględnionych w badaniu państw, dlatego wypowiedź Jacka Rostowskiego uznajemy za prawdziwą

Wypowiedź 

W udzielonym Monice Olejnik 9 kwietnia wywiadzie w programie Jeden na jeden na kanale TVN24 były minister finansów i wicepremier Jacek Rostowski przywołał dane z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), opublikowanego 27 marca na stronie internetowej organizacji w związku z wirtualnym szczytem G20, który odbył się dzień wcześniej.

Raport OECD

dokumentu zatytułowanego Evaluating the initial impact of COVID-19 containment measures on economic activity („Wstępna ocena wpływu środków podjętych w celu powstrzymania wirusa COVID-19 na działalność gospodarczą”) wynika, że najbardziej dotknięte restrykcjami branże (m.in. turystyka, usługi wymagające bezpośredniego kontaktu, większość sprzedawców detalicznych i restauracji, produkcja samochodów) odpowiadają za 30–40 procent PKB w większości państw. Przewiduje się, że w przypadku większości gospodarek największy udział w ich spowolnieniu będą mieć sprzedaż detaliczna i handel oraz usługi.

OECD prognozuje, że PKB spadnie doraźnie w wielu państwach o 20–25 procent, a wydatki konsumpcyjne będą nawet o jedną trzecią niższe. Może się to szacunkowo przełożyć na roczny spadek PKB do 2 procent za każdy miesiąc trwania restrykcji ograniczających funkcjonowanie gospodarki. Przy restrykcjach trwających trzy miesiące i niezrównoważonych żadnymi działaniami zaradczymi roczne PKB gospodarek byłoby o 6 procent niższe w porównaniu do prognozowanego PKB nie uwzględniającego restrykcji.

Jak wynika z prognozy OECD, doraźny spadek polskiego PKB spowodowany wprowadzonymi restrykcjami może wynieść blisko 30 procent. Polska gospodarka zanotowałaby zatem siódmy największy doraźny spadek PKB wśród czterdziestu siedmiu uwzględnionych w zestawieniu państw (trzydzieści sześć państw członkowskich OECD i wybrane rynki wschodzące). Państwami, w których prognozowany doraźny spadek PKB jest jeszcze większy, są: Nowa Zelandia, Szwecja, Hiszpania, Niemcy, Meksyk i Grecja, w której osiąga on prawie 35 procent. Dla porównania, najmniejszy prognozowany doraźny spadek PKB ma nastąpić w Irlandii, gdzie minimalnie przekroczy on 15 procent.

Informacje przekazane przez Jacka Rostowskiego znajdują potwierdzenie w raporcie OECD, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub