Czas czytania: około min.

Czy ponad połowa Polaków nie zarabia 3 tys. złotych netto?

26.05.2021 godz. 19:46

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Analiza w pigułce

  • Wypowiedź Piotra Ikonowicza ocenić należy jako nieweryfikowalną, ponieważ brak jest aktualnych i pełnych danych przedstawiających rzeczywistą strukturę wynagrodzeń w Polsce.
  • Dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzą z października 2018 roku i – ze względu na zmianę wynagrodzenia minimalnego oraz przeciętnego wynagrodzenia – nie mogą być podstawą do oceny aktualnej sytuacji na rynku pracy.
  • Statystyki SpotData oraz Ogólnego Badania Wynagrodzeń są aktualniejsze, ale jednak obejmują zbyt małą próbę dla uznania wypowiedzi za weryfikowalną.

Kontekst wypowiedzi

Udzielając wywiadu dla „Onet News”, Piotr Ikonowicz został poproszony o komentarz na temat Polskiego Ładu – programu zapowiedzianego przez Zjednoczoną Prawicę. Jednym z poruszonych aspektów była wysokość zarobków w Polsce. Piotr Ikonowicz podał, że ponad połowa Polaków otrzymuje wynagrodzenie mniejsze niż 3 tys. zł netto.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń

danych firmy doradczej Sedlak & Sedlak wynika, że mediana zarobków w 2020 roku wyniosła w Polsce 5 100 zł brutto, a zatem niespełna 3 700 zł netto dla umowy o pracę (konkretna wartość może nieznacznie odbiegać od podanej ze względu np. na wiek pracownika lub to, czy pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka). Badanie objęło jednak tylko 118 767 osób.

SpotData

Centrum analityczne SpotData przeprowadziło we wrześniu 2019 roku ankietę wśród 572 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia. Odpowiadając na pytanie o wysokość zarobków netto, 19 proc. respondentów zakwalifikowało się w przedziale z pensją mniejszą niż 2 000 zł, a 34 proc. – pomiędzy 2 000 zł a 3 000 zł. Jeśli zsumować te dwie wartości, to poniżej kwoty 3 000 zł netto zarabiałoby ok. 53 proc. pracujących Polaków. Jednak i ta badana próba jest stosunkowo niewielka.

GUS

Szczegółowe statystyki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń pochodzą z października 2018 roku i znajdują się w Roczniku Statystycznym Pracy 2019. Są to na chwilę obecną najnowsze dane. Obejmują one firmy zatrudniające 10 i więcej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – razem 8 425 tys. osób. Z publikacji tej możemy się dowiedzieć, że mediana wynagrodzeń wyniosła 4 094,98 zł brutto, co w 2018 roku przekładało się na niespełna 2 920 zł netto.

Należy jednak zauważyć, że dane z końca roku 2018 nie mogą służyć do dokonania oceny wypowiedzi. Od tego czasu płaca minimalna wzrosła o 33 proc., a to jej wysokość przekłada się bezpośrednio na strukturę zarobków. W 2018 r. było to 2 100 zł brutto, tj. 1 530 zł netto, aktualnie jest to 2 800 zł brutto, czyli ok. 2060 zł netto. Wskaźnikiem, który również wzrósł, jest przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W październiku 2018 roku wyniosło ono 4 943,66 zł brutto (ok. 3 510 zł netto), a w kwietniu 2021 roku – 5 805,72 zł brutto (ok. 4 180 zł netto). Zmiana tych dwóch wskaźników nie pozwala przyjąć danych GUS do oceny wypowiedzi. Należy także wskazać na słabość informacji, polegającą na nieuwzględnieniu przez GUS zarobków osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz mikroprzedsiębiorców zatrudniających mniej niż 10 osób.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub