Strona główna Wypowiedzi Czy przez nowotwory umiera najwięcej Polaków?

Czy przez nowotwory umiera najwięcej Polaków?

Czy przez nowotwory umiera najwięcej Polaków?

Małgorzata Kidawa-Błońska

Posłanka
Platforma Obywatelska

Przez nowotwory umiera najwięcej Polaków.

Konferencja przed szpitalem w Sanoku, 15.02.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Konferencja przed szpitalem w Sanoku, 15.02.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1990-2016 (najnowsze dane) najczęstszą przyczyną zgonów były choroby układu krążenia. Nowotwory znalazły się na drugim miejscu. Z tego powodu wypowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej uznajemy jako fałszywą. 

Najczęstsze przyczyny zgonów

Najnowsze dostępne ogólne statystyki dotyczące śmiertelności Polaków odnajdujemy w raporcie GUS zatytułowanym Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność. W publikacji pada następujące stwierdzenie:

Zmiany w umieralności pozostają w ścisłym związku ze zmianami w strukturze podstawowych przyczyn zgonów, którymi są choroby układu krążenia i choroby nowotworowe – obie grupy powodują ok. 70% wszystkich zgonów.

W rzeczywistości to choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów, choć akurat z ich powodu z roku na rok umiera coraz mniej Polaków. W poszczególnych latach dane w tej kategorii kształtowały się następująco:

 •         w 1990 roku 52,2 procent zgonów,
 •         w 2000 roku 47,7 procent zgonów,
 •         w 2010 roku 46,0 procent zgonów,
 •         w 2015 roku 45,7 procent zgonów,
 •         w 2016 roku 43,3 procent zgonów.

Ilu Polaków umiera na nowotwory? 

Z danych GUS wynika, że w latach 1990-2016 nowotwory złośliwe powodowały:

 •         w 1990 roku 18,7 procent zgonów,
 •         w 2000 roku 23,0 procent zgonów,
 •         w 2010 roku 24,5 procent zgonów,
 •         w 2015 roku 25,5 procent zgonów,
 •         w 2016 roku 25,8 procent zgonów.

Pomimo faktu, że odsetek zgonów, których przyczyną jest nowotwór, rośnie, a odsetek zgonów spowodowany chorobami układu krążenia maleje, wciąż więcej ludzi w Polsce umiera na choroby układu krążenia. Na trzecim miejscu znalazły się zatrucia i urazy (od 7,6 procent w 1990 roku do 4,9 procent w roku 2016). Dalsze pozycje zajmują przyczyny niedokładnie określone (tzw. „garbage codes”) oraz kategoria „pozostałe”.

Usystematyzowanie przytoczonych danych można znaleźć na wykresie 2. na stronie 14. raportu.

Podsumowując, Małgorzata Kidawa-Błońska błędnie określa nowotwory jako najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. W rzeczywistości więcej Polaków umiera na choroby układu krążenia. Nowotwory są natomiast drugim najczęstszym czynnikiem powodującym zgony Polaków. W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy