Czas czytania: około min.

Czy uchwała ZNP zawiera postulat o wycofanie się z reformy edukacji?

09.02.2017 godz. 10:00

Wypowiedź

fot. annazalewska.pl / zakładka dla mediów / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Uzasadnienie

Uchwała nr 23/2016 Zarządu Głównego ZNP z dnia 20 grudnia 2016 została podjęta w wyniku niespełnienia postulatów z uchwały nr 20/2016 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 października, które dotyczyły wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego (likwidacja gimnazjów) wraz ze wszystkimi zapisami dotyczącymi stosunków pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkół, a także zwiększenia nakładów na oświatę w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty. Uchwała z października rozpoczynała w szkołach i placówkach oświaty akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”

W załączniku uchwały nr 23/2016 ZNP określa 4 postulaty. 1 i 2 postulat dotyczy niedokonywanie do 31 sierpnia 2022 r. wypowiedzeń stosunków pracy i podmiotowych zmian w stosunkach pracy, a także jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy z pracownikami oświaty określonymi w Karcie Nauczyciela. 3 i 4 postulat dotyczą podwyższenia zasadniczych wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty o 10%, a także wzrost udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli i innych pracowników oświaty od 1 stycznia 2017 r.

Uchwała ZNP z 18 października 2016 r. oprócz żądania podwyższenia wynagrodzenia mówi także o wycofaniu się z proponowanych przez Rząd zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego czyli de facto likwidacji gimnazjów, w związku z powyższym wypowiedź Anny Zalewskiej jest uznana za fałszywą.


Dalsza część rozmowy Konrada Piaseckiego i Anny Zalewskiej, która wskazuje  kontekst ocenianej wypowiedzi:

Anna Zalewska: Nie, panie redaktorze, bo mieszamy pojęcia. Pan redaktor zapytał o strajk i o postulaty związku mówiąc, że wśród tych postulatów jest…
Konrad Piasecki: Są gimnazja… no są.
Anna Zalewska: Nie ma.
Konrad Piasecki: Być może pod uchwałą, w uchwale dotyczącej akurat tego strajku nie ma, ale generalnie to jest postulat ZNP, żeby nie likwidować gimnazjów.
Anna Zalewska: Nie, musimy być bardzo rzetelni, musimy…
Konrad Piasecki: Tak, musimy być bardzo rzetelni…
Anna Zalewska: …rozmawiać…
Konrad Piasecki: ZNP domaga podtrzymania gimnazjów…
Anna Zalewska: Podwyżki.
Konrad Piasecki: A podtrzymania gimnazjów?
Anna Zalewska: Podwyżki.
Konrad Piasecki: A podtrzymania gimnazjów, nie?
Anna Zalewska: Nie ma uchwały na ten temat, panie redaktorze.
Konrad Piasecki: To, że nie ma uchwały, ale postulaty są.
Anna Zalewska: A nie, to nie możemy się… nie, panie redaktorze, mówimy…
Konrad Piasecki: Siedział tutaj szef ZNP i powtarzał zostawmy gimnazja, pokochałem gimnazja.
Anna Zalewska: Mówimy o uchwałach ZNP.
Konrad Piasecki: A ja pytam teraz o rodziców.
Anna Zalewska: I w tej uchwale jest tylko i wyłącznie o podwyżce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub