Strona główna Wypowiedzi Czy wydajemy pięciokrotnie więcej pieniędzy na IPN niż na Polską Akademię Nauk?

Czy wydajemy pięciokrotnie więcej pieniędzy na IPN niż na Polską Akademię Nauk?

Czy wydajemy pięciokrotnie więcej pieniędzy na IPN niż na Polską Akademię Nauk?

Włodzimierz Czarzasty

Poseł
Nowa Lewica

Na IPN (…) wydajecie pięć razy więcej niż na Polską Akademię Nauk.

Posiedzenie Sejmu, 8.01.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 8.01.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

W 2018 roku różnica w zrealizowanych wydatkach wynosiła 4,21 raza na korzyść IPN. W ustawie budżetowej na 2019 rok wynosiła ona 4,12 raza ponownie na rzecz IPN. Pięciokrotność pojawia się dopiero w nieuchwalonym jeszcze projekcie budżetu na rok 2020.

Jak sprawdzamy wydatki instytucji publicznych?

W swojej wypowiedzi Włodzimierz Czarzasty używa dość ogólnego określenia „wydajecie”, co z jednej strony umożliwia dość szeroką interpretację, z drugiej jednak sugeruje, że chodzi o bieżące wydatki. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami, w przypadku wypowiedzi odnoszących się do łącznych wydatków na działalność instytucji finansowanych z budżetu państwa podstawowym źródłem informacji są raporty Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa. Stanowią one najbardziej wiarygodne źródło przedstawiające faktyczne (a nie projektowane w ustawie) kwoty wydatków publicznych. Z uwagi na szczególny kontekst wypowiedzi, która padła w trakcie debaty nad projektem budżetu, sprawdziliśmy jednak także, jak prezentują się interesujące nas wydatki z perspektywy ustawy budżetowej z 2019 roku, jak również jej projektu na rok 2020.

IPN i PAN w 2018 roku

Zgodnie z raportem NIK w 2018 roku wydatki na działalność Instytutu Pamięci Narodowej zostały zaplanowane w wysokości około  363,3 mln zł. Dla Polskiej Akademii Nauk kwota ta wyniosła z kolei około 82,4 mln zł. Na podstawie tych danych można stwierdzić, że w 2018 roku planowano wydać cztery razy więcej na IPN niż na PAN.

Zrealizowane wydatki na IPN wyniosły 345,4 mln zł, czyli blisko 95% przeznaczonego budżetu w 2018 roku. Z kolei w przypadku PAN na tę kwotę złożyły się niemal 82 mln zł, czyli blisko 99% planu. Wynika z tego, że rząd faktycznie wydał cztery razy więcej pieniędzy na IPN niż na PAN (dokładnie 4,21 raza więcej).

IPN i PAN w 2019 roku.

Planowany budżet IPN w roku ubiegłym wyniósł 342 mln zł (zob. s. 39). W tym samym okresie wydatki budżetowe przeznaczone na PAN osiągnęły 83 mln zł (s. 67). Z przytoczonych danych wynika, że w 2019 roku rząd planował ponownie wydać cztery razy więcej pieniędzy na IPN niż na PAN (dokładnie 4,12 raza więcej). Nie dysponujemy jednak raportem z wykonania budżetu dla tego okresu.

Jak będzie w 2020 roku?

projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planuje się przeznaczyć 423 mln zł na działalność IPN (część 13, dział 751). Dla PAN zaplanowane są środki w wysokości 83 mln zł (część 67, dział 730). To oznacza, że w bieżącym roku na IPN planuje się wydać pięć razy więcej niż na PAN (5,1 raza więcej). O takiej różnicy w wydatkach mówi W. Czarzasty.

Jednak zarówno potwierdzone wydatki w wykonanym budżecie w 2018 roku, jak i wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2019, przedstawiają nieco mniejszą, bo czterokrotną, różnicę w finansowaniu tych dwóch instytucji. Pięciokrotność pojawia się dopiero w projekcie budżetu na 2020 rok. Analizowana wypowiedź padła podczas debaty nad tym właśnie projektem, co może sugerować, że politykowi chodziło o wydatki w roku bieżącym. Nie zmienia to jednak faktu, iż użyte przez niego określenie „wydajecie” może w tym kontekście wprowadzać w błąd i sugerować odbiorcy, że chodzi o potwierdzone wydatki. Z tego też względu słowa W. Czarzastego uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się

dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy