Strona główna Wypowiedzi Jakie podwyżki dostali nauczyciele za rządów PO-PSL?

Jakie podwyżki dostali nauczyciele za rządów PO-PSL?

Jakie podwyżki dostali nauczyciele za rządów PO-PSL?

Paweł Szefernaker

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Prawo i Sprawiedliwość

W 2013, ’14, ’15, za PO i PSL-u nie było w ogóle podwyżek (dla nauczycieli – przyp. red.)

TVP Info, 24.03.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TVP Info, 24.03.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W świetle rozporządzeń w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, rzeczywiście nie wzrastało one w latach 2013, 2014 i 2015. Dlatego analizowaną wypowiedź można uznać za zgodną z prawdą.

Jednocześnie wart podkreślenia jest fakt, że tę wypowiedź TVP Info przytoczyła w formie „za PO-PSL podwyżek było zero”. Nie dość, że jest to cytat zniekształcony, to na dodatek zawierający fałsz. W latach 2008-2012 minimalne stawki wynagrodzenia wzrosły o średnio ok. 64% (792 zł). Przyznając prawdę Pawłowi Szefernakerowi, apelujemy jednocześnie do TVP Info o wystrzeganie się fałszu i manipulacji.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, rząd ma największy wpływ na poziom pensji nauczycieli przez regulowanie minimalnego poziomu wynagrodzeń zasadniczych. Decyduje o nich minister odpowiedzialny za oświatę w drodze rozporządzenia.

Pełen okres rządów PO-PSL obejmuje czasy od listopada 2007 r. do listopada 2015 roku. Po zmianach z marca 2007 roku, ostatnich przed okresem rządów PO-PSL, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wyglądały następująco:

 • dla nauczyciela stażysty:
  • pozostałe wykształcenie – 748 zł
  • licencjat bez przygotowania pedagogicznego i inne – 901 zł
  • magister bez przygotowania lub licencjat z przygotowaniem – 1048 zł
  • magister z przygotowaniem – 1218 zł
 • dla nauczyciela kontraktowego:
  • pozostałe wykształcenie – 891 zł
  • licencjat bez przygotowania i inne – 1070 zł
  • magister bez przygotowania lub licencjat z przygotowaniem – 1240 zł
  • magister z przygotowaniem – 1444 zł
 • dla nauczyciela mianowanego:
  • pozostałe wykształcenie – 1126 zł
  • licencjat bez przygotowania i inne – 1355 zł
  • magister bez przygotowania lub licencjat z przygotowaniem – 1570 zł
  • magister z przygotowaniem – 1829 zł
 • dla nauczyciela dyplomowanego:
  • pozostałe wykształcenie – 1351 zł
  • licencjat bez przygotowania i inne – 1626 zł
  • magister bez przygotowania lub licencjat z przygotowaniem – 1887 zł
  • magister z przygotowaniem – 2195 zł

Pierwszą zmianę rozporządzenia za czasów PO-PSL wprowadzono w marcu 2008 roku. Wtedy minimalne stawki wzrosły średnio o ok. 16% (od ok. 8% dla dyplomowanych magistrów z przygotowaniem do ok. 26% dla stażystów z wykształceniem „pozostałym”). Było to średnio dodatkowe ok. 195 zł.

marcu roku 2009 kolejna nowelizacja rozporządzenia przewidywała dwie podwyżki. Pierwsza, od stycznia, podniosła minimalne stawki średnio o ok. 13% (od ok. 5% dla dyplomowanych i mianowanych do ok. 28% dla stażystów). Było to średnio ok. 174 zł. Druga, od września, podniosła je o kolejne 5% (prawie równo dla wszystkich nauczycieli). Było to średnio ok. 86 zł.

lipcu 2010 roku zadecydowano o kolejnej podwyżce. Od września stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego podniosły się średnio o ok. 7% (prawie równo dla wszystkich nauczycieli, średnio ok. 126 zł). Podobna podwyżka pojawiła się także rok później (średnio ok. 135 zł). W roku 2012 zwiększyły się znów o prawie 4% dla wszystkich nauczycieli (średnio ok. 78 zł).

Po podwyżkach z lat 2008-2012 pensje nauczycieli wzrosły średnio o ok. 64% (od ok. 42% dla dyplomowanych magistrów z przygotowaniem pedagogicznym do ok. 100% dla stażystów z wykształceniem „pozostałym”). Było to średnio dodatkowe ok. 792 zł (od  657 zł dla kontraktowego z wykształceniem „pozostałym”do 1047 zł dla stażysty magistra z przygotowaniem).

W latach 2013, 20142015 nie podwyższano stawek minimalnych wynagrodzenia zasadniczego. Na koniec rządów PO-PSL wynosiły one:

 • dla nauczyciela stażysty:
  • pozostałe wykształcenie – 1513 zł
  • licencjat bez przygotowania pedagogicznego i inne – 1759 zł
  • magister bez przygotowania lub licencjat z przygotowaniem – 1993 zł
  • magister z przygotowaniem – 2265 zł
 • dla nauczyciela kontraktowego:
  • pozostałe wykształcenie – 1548 zł
  • licencjat bez przygotowania i inne – 1802 zł
  • magister bez przygotowania lub licencjat z przygotowaniem – 2042 zł
  • magister z przygotowaniem – 2331 zł
 • dla nauczyciela mianowanego:
  • pozostałe wykształcenie – 1724 zł
  • licencjat bez przygotowania i inne – 2024 zł
  • magister bez przygotowania lub licencjat z przygotowaniem – 2306 zł
  • magister z przygotowaniem – 2647 zł
 • dla nauczyciela dyplomowanego:
  • pozostałe wykształcenie – 2006 zł
  • licencjat bez przygotowania i inne – 2366 zł
  • magister bez przygotowania lub licencjat z przygotowaniem – 2707 zł
  • magister z przygotowaniem – 3109 zł

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy