Czas czytania: około min.

Do ilu szkół w Warszawie mógł dostać się jeden kandydat?

18.07.2019 godz. 0:23

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź Jacka Sasina zawiera w sobie fragmenty poprawnych informacji. Absolwenci gimnazjów i podstawówek, biorąc udział w warszawskiej rekrutacji, mogli złożyć wniosek o przyjęcie uwzględniający nieograniczoną liczbę szkół i oddziałów. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani, rzeczywiście muszą potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Informacje te zostały jednak źle zinterpretowane. Szkoły wskazane we wniosku absolwenta stanowiły listę jego preferencji. Kandydaci zostali zakwalifikowani najwyżej do jednej szkoły, możliwie najwyższej na liście. Potwierdzenie woli nie spowoduje zwolnienia miejsc w innych oddziałach. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy z 25 stycznia 2019 roku, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych liceów, techników i szkół branżowych I stopnia absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych oraz gimnazjów mogli składać wniosek o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie. Takie rozwiązanie, jak stwierdzono w uzasadnieniu, miało spowodować przyjęcie w rekrutacji zasadniczej znacznie większej liczby kandydatów. Uchwałę tę Rada przyjęła jednogłośnie (wg wyników głosowania VI Sesji).

Na mocy tej uchwały, zgodnie z harmonogramem, kandydaci, wypełniając w elektronicznym systemie rekrutacji odpowiedni wniosek, mogli wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Wskazania te musieli ułożyć w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wniosek ze wszystkimi wskazaniami składali jedynie do szkoły pierwszego wyboru.

16 lipca komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Jak wyjaśnia w komunikacie Biuro Edukacji m.st. Warszawy, niezależnie od liczby oddziałów wybranych przez kandydata, system kwalifikował go wyłącznie do jednego oddziału, możliwie najwyższego na liście preferencji. Do 24 lipca kandydaci mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której zostali zakwalifikowani.

Zgodnie z komunikatem Urzędu m.st. Warszawy, 16 lipca do warszawskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zakwalifikowanych zostało 41870 absolwentów. 3173 uczniów nie zakwalifikowano do żadnej ze szkół.

Uczniowie niezakwalifikowani powinni między 26 a 30 lipca złożyć wniosek o przyjęcie w szkole, która dysponuje wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach znajdą się w elektronicznym systemie rekrutacji. Formę wniosku określą poszczególne szkoły.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub