Czas czytania: około min.

Dyrektywa w sprawie zwrotu dóbr kultury

15.04.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dyrektywa rzeczywiście nie obejmuje zwrotu dóbr kultury zagrabionych przed 1993 rokiem.

„Niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie państwom członkowskim uzyskania zwrotu  wszelkich dóbr kultury sklasyfikowanych jako „narodowe dobra kultury” wyprowadzonych  niezgodnie z prawem z ich terytorium od 1993 r.

Taka cezura czasowa związana jest z poprzednią dyrektywą, która została uchwalona właśnie w 1993 roku, czyli zaraz po zniesieniu granic wewnętrznych w ramach UE.

M. Migalski poruszył ten temat podczas sesji plenarnej w PE 15 kwietnia 2014 roku.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.