Czas czytania: około min.

Euro a symbole religijne

04.04.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

20 listopada 2012 roku, europoseł Marek Migalski wniósł do Komisji Europejskiej pisemną interpelację w przedmiocie kwestionowania przez “niektóre państwa” słowackiego projektu monety 2 euro.

W interpelacji zwrócił się z zapytaniem m.in o sprecyzowanie państw domagających się usunięcia krzyża z monety. W odpowiedzi KE powołała się na Rozporządzenie Wspólnot z 1998 roku, zgodnie z którym “przygotowując projekty monety euro, państwa muszą uwzględnić fakt, że monety te są w obiegu w całej strefie euro”.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.