Strona główna Wypowiedzi Czy ZNP był przeciwny wprowadzeniu gimnazjów?

Czy ZNP był przeciwny wprowadzeniu gimnazjów?

Czy ZNP był przeciwny wprowadzeniu gimnazjów?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Marcin Zaborski – Związek Nauczycielstwa Polskiego w swoim oświadczeniu bardzo krytycznie pisze o pomyśle wygaszenia gimnazjów.

Anna Zalewska – Tak jak krytycznie opiniował projekt wprowadzenia gimnazjów.

Polskie Radio Program III, 13.11.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program III, 13.11.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zanim w 1999 r. utworzono gimnazja, Związek Nauczycielstwa Polskiego protestował przeciwko wprowadzaniu strukturalnej reformy oświaty, czego wynikiem miało być właśnie pojawienie się gimnazjów. Dziennik Rzeczpospolita relacjonował, że w czasie 37. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP związkowcy krytycznie wypowiedzieli się na temat zaproponowanej reformy, zwłaszcza strukturalnej. Tę opinię ZNP w czasie swojego wystąpienia w sejmie 17. grudnia 1998 r. przywołał poseł Mirosław Swoszowski:

„Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował apel do posłów Sejmu RP, pismo do marszałka Sejmu, w którym opowiada się za wprowadzeniem reformy programowej, a zaniechaniem strukturalnej z powodu nieobjęcia nauczycieli żadnym systemowym przygotowaniem do nowych zadań”.

W opublikowanym 9 września 2013 r. przez Dziennik Łódzki wywiadzie Sławomir Broniarz, prezes ZNP, przypomina, że ZNP było przeciwko wprowadzeniu gimnazjów.  

Zgodnie z uchwałą związku z 20 listopada 2015 r. „Gimnazja należy doskonalić – nie likwidować. Poprawiać ich funkcjonowanie poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas. Ten kierunek powinien być priorytetem kreatorów polityki edukacyjnej”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!