Strona główna Wypowiedzi Godziny karciane – praca bez wynagrodzenia?

Godziny karciane – praca bez wynagrodzenia?

Godziny karciane – praca bez wynagrodzenia?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

To niemoralne żeby w XXI wieku zmuszać nauczycieli do dodatkowych dwóch godzin [tzw. godziny karciane] udając, że nie są to dodatkowe godziny pracy, nie płacąc im za to (…) tutaj trzeba zmienić ustawę – Karta Nauczyciela.

Polskie Radio Program III, 13.11.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program III, 13.11.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel szkoły podstawowej lub gimnazjum przeznacza 2 godziny na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a szkoły średniej 1 godzinę. Te “godziny karciane” nie są wliczane do pensum, czyli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (które wynosi z reguły 18 godz.). Dlatego oznacza to, że za przepracowanie tych godzin nie przysługuje nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie. Naturalnie należy pamiętać, wliczając “godziny karciane” i wszystkie inne obowiązki zapisane w ustawie, czas pracy nauczyciela nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo.
Ocenę moralności tej regulacji pozostawiamy czytelnikom.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!