Czas czytania: około min.

Grzegorz Witkowski o stawce podatku VAT dla stoczni

23.11.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź dotyczy Ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. W uzasadnieniu projektu Ustawy czytamy, że jej celem jest stworzenie ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających rozwojowi istniejących i powstawaniu nowych stoczni.

Zgodnie z art. 3 Ustawy “Przedsiębiorca okrętowy może opłacać zryczałtowany podatek w zakresie budowy statku lub przebudowy statku”. Podstawą takiego zryczałtowanego podatku, za art. 5, podstawą opodatkowania podatkiem zryczałtowanym jest przychód należny ze sprzedaży statku lub jego przebudowy, z wyłączeniem podatku od towarów i usług (VAT).

Z kolei art. 20 ustawy (według tekstu przyjętego przez Senat), wprowadził do art. 83 Ustawy o podatku od towarów i usług zapis o stawce VAT 0% dla dostaw i importu statków oraz części do ich przebudowy.

Ponieważ Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych wprowadziła zapis o zerowej stawce VAT dla dostawców i importerów statków oraz części na ich przebudowę lub remont, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Grzegorz Witkowski
Wiceminister gosp. morskiej i żeglugi śródlądowej

 

Ona (Ustawa o wspieraniu przemysłu stoczniowego i przemysłów komplementarnych) zakłada zerowy podatek VAT na przebudowy, remonty, (…) budowy statków w polskich stoczniach.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.