Czas czytania: około min.

Hanna Gronkiewicz-Waltz o funduszach z budżetu UE

08.12.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Polska będzie korzystać z Funduszu Spójności do końca roku 2020. Wypowiedź należy uznać za fałszywą, ponieważ do 2015 roku Polska wciąż będzie korzystać z Funduszu wyznaczonego przez budżet UE na lata 2007-2013. Ponadto program Infrastruktura i Środowisko to jeden z programów operacyjnych z perspektywy 2007-2013, ale nie jest on finansowany tylko i wyłącznie z Funduszu Spójności.

Przede wszystkim Polska w myśl zasady n+2 i n+3 obecnie oraz przez następny rok (2015) będzie korzystać jeszcze z dotacji unijnych na lata 2007-2013. W następnym okresie budżetowym, w latach 2014-2020, Polska będzie korzystać z Funduszu Spójności, jak dotychczas.

Po drugie, Fundusz Spójności jest przeznaczony na realizację projektów na poziomie całego kraju, a nie odrębnego regionu (np. budowa metra w Warszawie). Rozwojem regionów zajmuje się EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Z EFRR polskie regiony także będą korzystać  w programie na lata 2014-2020.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.