Strona główna Wypowiedzi Ile aborcji dokonano z powodu prawdopodobieństwa zespołu Downa?

Ile aborcji dokonano z powodu prawdopodobieństwa zespołu Downa?

Ile aborcji dokonano z powodu prawdopodobieństwa zespołu Downa?

Patryk Jaki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Suwerenna Polska

99% aborcji to dzieci z „podejrzeniem” ZD (zespołu Downa – przyp. Demagog).

Facebook, 22.10.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Facebook, 22.10.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

W swojej wypowiedzi Patryk Jaki twierdzi, że 99 proc. przypadków przerwania ciąży wykonanych jest w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia zespołu Downa. Według ostatnich oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia odsetek takich przypadków w latach 2016-2018 nie przekraczał 35 proc. wszystkich przeprowadzonych zabiegów aborcyjnych i 37 proc. aborcji przeprowadzonych z powodu wady płodu. 

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia Katolickiej Agencji Informacyjnej w 2019 roku liczba aborcji przeprowadzonych z powodu prawdopodobieństwa zespołu Downa stanowiła 40 proc. przeprowadzonych aborcji.

Ile aborcji przeprowadzono w latach 2016-2018?

Liczba przeprowadzonych zabiegów przerwania ciąży jest podawana przez Radę Ministrów w sprawozdaniach z wykonywania oraz o skutkach stosowania ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Zgodnie z oficjalnymi danymi Ministerstwa Zdrowia w latach 2016-2018 przeprowadzono łącznie 3 231 zabiegów aborcyjnych. Około 97 proc. z nich wykonano w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Blisko 36 proc. przypadków przerwania ciąży w tym okresie przeprowadzono z powodu podejrzenia u płodu zespołu Downa.

2016 roku odnotowano 1098 przypadków przerwania ciąży. W 2017 roku liczba ta wynosiła 1057, a w 2018 roku – 1076. Duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu było przyczyną: 1042 aborcji w 2016 roku (95 proc.), 1035 aborcji w 2017 roku (98 proc.) i 1050 aborcji w 2018 roku (98 proc.).

Liczba przeprowadzonych zabiegów aborcyjnych z powodu podejrzenia zespołu Downa (trisomia 21) wyniosła:

  • 388 w 2016 roku, co stanowiło 35 proc. wszystkich przypadków przerwania ciąży oraz 37 proc. przypadków wady płodu,
  • 359 w 2017 roku, co stanowiło 34 proc. wszystkich przypadków przerwania ciąży oraz 35 proc. przypadków wady płodu,
  • 375 w 2018 roku, co stanowiło 35 proc. wszystkich przypadków przerwania ciąży oraz 36 proc. przypadków wady płodu.

Zabiegi aborcyjne wykonane w 2019 roku

W sierpniu 2020 roku PAP oraz Katolicka Agencja Informacyjna opublikowały dane na temat zabiegów przerywania ciąży przeprowadzonych w 2019 roku. Informacje te zostały przekazane przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z nimi w 2019 roku przeprowadzono 1100 zabiegów aborcyjnych, a 1074 z nich (ok. 98 proc.) wykonano z powodu dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu Downa stanowiło przyczynę 435 aborcji, co stanowiło 40 proc. wszystkich przypadków przerwania ciąży oraz 40 proc. przypadków wady płodu.

Podsumowanie

W swojej wypowiedzi Patryk Jaki twierdzi, że 99 proc. przypadków przerwania ciąży wykonane są w związku z podejrzeniem u płodu zespołu Downa. Natomiast z przedstawionych wyżej danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w latach 2016-2018 zabiegi aborcyjne przeprowadzane z tego powodu stanowiły blisko 35 proc. wszystkich przypadków przerwania ciąży oraz 37 proc. przypadków wady płodu. W związku z tym słowa Patryka Jakiego uznajemy za fałszywe.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy