Czas czytania: około min.

Ile jest obecnie ośrodków opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży?

08.06.2021 godz. 12:03

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Analiza w pigułce

  • W 2018 roku rozpoczęły się prace nad wprowadzeniem nowego modelu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny. Pierwsze tego typu ośrodki rozpoczęły działalność w kwietniu 2020 roku. Ich docelowa liczba ma wynieść około 300.
  • Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia aktualna liczba ośrodków I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wynosi 280. W związku z tym wypowiedź Marty Golbik oceniamy jako fałszywą.

Kontekst wypowiedzi

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Golbik poruszyła w swoim tweecie kwestię braków w systemie opieki psychologicznej i pedagogicznej dla młodzieży, pisząc, że z 380 (liczba ta prawdopodobnie odnosi się do liczby powiatów w Polsce) ośrodków powstało 120.

Problem związany ze złym stanem opieki psychologiczno-pedagogicznej wśród młodzieży był już przez nas szerzej opisany przy okazji wypowiedzi posła Konfederacji Michała Urbaniaka.

Posłanka odniosła się również do wzrostu prób samobójczych wśród młodych osób, przywołując dane z artykułu „Dziennika Gazety Prawnej”. Autorki donoszą w nim, że w pierwszym kwartale bieżącego roku liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, wzrosła o niemal jedną czwartą. W celu zweryfikowania tych danych zwróciliśmy się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej do Komendy Głównej Policji. Po otrzymaniu odpowiedzi ta część wypowiedzi Marty Golbik zostanie zweryfikowana w osobnej analizie.

Zmiana modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Wraz z początkiem kwietnia 2020 roku działalność rozpoczęły ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Jest to element wspomnianego systemu, zaprezentowanego przez Ministerstwo Zdrowia, nad którym prace rozpoczęły się w 2018 roku.

Ośrodki pierwszego poziomu referencyjnego to placówki zatrudniające specjalistów: psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą się do nich zgłaszać rodzice dzieci oraz młodzież (za zgodą opiekuna), w przypadku występowania niepokojących objawów i problemów psychicznych. Z pomocy tych ośrodków mogą korzystać pacjenci nieposiadający skierowania lekarskiego. Ośrodki pomagają dzieciom i młodzieży niewymagających diagnozy psychiatrycznej czy farmakoterapii.

Ośrodki pierwszego stopnia mają być pierwszą linią pomocy dla młodych ludzi. Zwiększenie dostępności pomocy w opiece ambulatoryjnej i środowiskowej umożliwi odciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć. Ponadto, dzięki stworzeniu sieci ośrodków udzielających pomocy osobom chorym psychicznie, możliwe będzie skrócenie czasu pobytu w szpitalu i zapobieganie rehospitalizacji.

Według nowego modelu, ośrodki I poziomu referencyjnego mają powstać w każdym powiecie. Jak w styczniu 2020 roku mówił Minister Zdrowia Adam Niedzielski (ówczesny prezes Narodowego Funduszu Zdrowia):

– Chcielibyśmy, żeby w ramach sieci powstawały ośrodki, które składają się z czterech specjalistów – zespołu, który będzie w stanie zapewnić efektywną opiekę. W tym zespole będziemy mieli jednego psychologa, dwóch psychoterapeutów i jednego terapeutę środowiskowego. Chcielibyśmy, żeby takie zespoły powstawały na poziomie każdego powiatu. Patrząc na liczbę powiatów, zakładamy, że będzie ok. 300 ośrodków.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej udzielane są następujące świadczenia:

  • porada psychologiczna diagnostyczna,
  • porada psychologiczna,
  • sesja psychoterapii indywidualnej,
  • sesja psychoterapii rodzinnej,
  • sesja psychoterapii grupowej,
  • sesja wsparcia psychospołecznego,
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa.

Ile obecnie jest takich ośrodków?

Według odpowiedzi na interpelację poselską Henryki Krzywonos-Strycharskiej w sprawie działań rządu na rzecz poprawy dobrobytu dzieci oraz dostępności do specjalistów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, na dzień 26 października 2020 roku umowy na udzielanie świadczeń podpisało 138 ośrodków pierwszego poziomu referencyjnego, z czego 120 rozpoczęło działalność. Sytuację przetargową pogorszyła epidemia COVID-19, przez którą wiele przetargów musiało zostać wstrzymanych.

Według aktualizowanych informacji dotyczących podpisanych umów z NFZ, do 6 czerwca 2021 roku umowy na świadczenie usług w ramach ośrodków I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży podpisało 280 podmiotów.

Tweet Marty Golbik prawdopodobnie opiera się na danych z odpowiedzi na interpelację, opublikowanej w październiku ubiegłego roku. Podana w niej liczba funkcjonujących ośrodków I poziomu referencyjnego jest jednak nieaktualna. W związku z tym wypowiedź posłanki należy uznać za fałszywą.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub