Strona główna Wypowiedzi Ile jest szkół w Polsce?

Ile jest szkół w Polsce?

Ile jest szkół w Polsce?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Mamy 27,5 tys. szkół.

Polskie Radio Program I, 20.09.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 20.09.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jak wynika z informacji umieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017 we wszystkich typach szkół naukę podejmie ok. 4 626 tys. dzieci i młodzieży oraz 383 tys. osób dorosłych. W ok. 28,5 tys. szkołach dla dzieci i młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych.

Ponadto na zajęcia do klas pierwszych zaczęło uczęszczać 210 tys. nowych uczniów. Ok 18% nowych uczniów klas pierwszych to sześciolatki (ok 74 tys.). Ogólną liczbę dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym szacuje się na 1 350 tys.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!