Czas czytania: około min.

Ile łóżek szpitalnych ubyło na Podkarpaciu?

17.02.2020 godz. 15:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Informacje dotyczące liczby łóżek szpitalnych w województwie podkarpackim zostały zawarte w odpowiedzi na zapytanie senatora Krzysztofa Brejzy wystosowanej przez wojewodę podkarpackiego, Ewę Leniart. Ta z kolei powołała się na dane znajdujące się w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Podkarpackiego. Zgodnie z nim liczba łóżek szpitalnych na terenie województwie podkarpackiego na dzień 1 stycznia każdego roku przedstawiała się następująco:

  •   rok 2015 – 11182,
  •   rok 2016 – 11042,
  •   rok 2017 – 10872,
  •   rok 2018 – 11159,
  •   rok 2019 – 10513,
  •   rok 2020 – 9940.

Od roku 2015 można zaobserwować systematyczny spadek liczby łóżek szpitalnych. Wyjątkiem był rok 2018, kiedy to liczba łóżek wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 287. Natomiast różnica pomiędzy rokiem 2015 a 2020 wyniosła dokładnie 1242. Najwięcej łóżek ubyło pomiędzy rokiem 2018 a 2019 – spadek wyniósł 646.

Jak czytamy na stronie urzędu wojewódzkiego w Rzeszowie, na zmniejszanie się liczby łóżek szpitalnych na poszczególnych oddziałach mają wpływ niekorzystne trendy demograficzne oraz cywilizacyjne. Wszelkie zmiany dotyczące systemu opieki zdrowotnej są opracowywane zgodnie z Mapą Potrzeb Zdrowotnych na lata 2019–2021.

Wypowiedź senatora K. Brejzy należy zakwalifikować jako prawdziwą. Pomiędzy rokiem 2015 a 2020 w województwie podkarpackim ubyło 1242 łóżek szpitalnych. Podaną przez polityka liczbę 1200 należy uznać za zaokrągloną w dół, jednak zabieg ten nie zmienia kontekstu wypowiedzi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub