Strona główna Wypowiedzi Ile obecnie wynosi emisja metanu z kopalń?

Ile obecnie wynosi emisja metanu z kopalń?

Ile obecnie wynosi emisja metanu z kopalń?

Janusz Jureczka

Nie bez znaczenia jest także zmniejszenie emisji metanu z kopalń, która obecnie wynosi ok. 700 mln m3 i z roku na rok się zwiększa

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W raporcie zawartym w publikacji: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, gdzie przedstawiono metodykę obliczania emisyjności metanu z kopalń, oraz obliczono wskaźniki emisyjności tego gazu, zestawiono wartości emisji metanu dla konkretnych lat. W roku 2014 emisyjność metanu wyniosła: 665,311 mln m3, czyli ok 700 mln m3.

W tej samej publikacji dowiadujemy się o zwiększaniu się tej emisji, Cytat: należy stwierdzić, że największy udział i wpływ na wartość sumaryczną wskaźnika emisji posiada emisja wentylacyjna. Ze względu na jej wartość przyjmuje się, że pomimo spadku wydobycia węgla w latach 2001–2014, wskaźnik emisji z systemu węgla kamiennego posiada tendencję wzrostową.
Co jest zgodne z analizowaną wypowiedzią.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy