Czas czytania: około min.

Ile osób pracuje w Krakowie w branży outsourcingu?

16.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W przedwyborczej debacie Gazety Wyborczej Łukasz Gibała poruszy temat zatrudnienia w branży outsourcingu w Krakowie. Outsourcing to przekazywanie pewnych funkcji realizowanych przez przedsiębiorstwo podmiotom zewnętrznym.

Według raportu Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2018 branży usług biznesowych Kraków jest krajowym liderem pod względem zatrudnienia. W stolicy małopolski w centrach usług pracuje 64 tys. osób, co przekłada się na 23% udziału miasta w strukturze zatrudnienia w branży w kraju. Zaznaczyć także trzeba, iż liczba pracowników dotyczy całej aglomeracji (a więc także Zabierzowa), a nie samego miasta. Raport przygotowany został przez ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych zrzeszający ponad 200 podmiotów reprezentujących tą branżę).

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Łukasz Gibała
KWW Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców

 

Prawie 100 tysięcy osób pracuje w Krakowie w branży outsourcingu.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.