Czas czytania: około min.

Ile osób straciło pracę w czasie pandemii COVID-19?

05.01.2021 godz. 8:58

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Waldemara Budy uznajemy za fałszywą, ponieważ w okresie marzec-październik 2020 liczba osób bezrobotnych wzrosła o ponad 100 tys.

Bezrobotni zarejestrowani

Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego bezrobotni zarejestrowani to osoby, które ukończyły 18. rok życia, lecz nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Są one niezatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i zarejest­rowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Wzrost bezrobocia w pandemii

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzono w Polsce 4 marca 2020 roku. Z kolei wypowiedź Waldemara Budy pochodzi z początku grudnia, w związku z czym do oceny posłużmy się danymi za okres marzec-październik (GUS publikuje dane za dany miesiąc w drugiej połowie następnego miesiąca, stąd brak danych w chwili wypowiedzi za listopad).

Dane te prezentują się następująco:

  • marzec – 909,4 tys.,
  • kwiecień – 965,8 tys.,
  • maj – 1011,7 tys.,
  • czerwiec – 1026,5 tys.,
  • lipiec – 1029,5 tys.,
  • sierpień – 1028,0 tys.,
  • wrzesień – 1023,7 tys.,
  • październik – 1018,4 tys.,
  • listopad – 1025,7 tys.

Z powyższych statystyk wyraźni widać, że liczba osób bezrobotnych wzrosła po wybuchu pandemii COVID-19. W okresie marzec-październik wzrost ten wyniósł 109 tys. tj. o 90 tys. więcej niż według Waldemara Budy.

Nie tylko bezrobocie

Z danych GUS za II kwartał 2020 roku wynika, że 684 tys. osób nie mogło wykonywać swojej pracy z powodu przerwy działalności zakładu pracy. W III kwartale doszło do znaczącej poprawy i liczba tych osób spadła do 65 tys. Statystki również pokazują, że w II kwartale 502 tys. osób pracowało krócej niż zwykle z powodów związanych z zakładem pracy. W III kwartale było to natomiast 102 tys. W II i III kwartale wyższa niż w analogicznym okresie w roku 2018 była liczba osób biernych zawodowo odpowiednio o 207 tys. i 64 tys. Za biernych zawodowo uznaje się osoby powyżej 15. roku życia nieposzukujące pracy, ale będące w kondycji fizycznej umożliwiającej jej podjęcie zatrudnienia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub