Czas czytania: około min.

Ile pielęgniarek i położnych podejmuje pracę w zawodzie?

02.09.2021 godz. 14:06

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Analiza w pigułce

  • Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie „Katastrofa kadrowa pielęgniarek i położnych”, przygotowanym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych (NIPiP), liczba osób uzyskujących prawa do wykonywania tych zawodów w 2020 roku wyniosła 5 693.
  • W kwietniu br. portal Medexpress, powołując się na przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystynę Ptok, napisał, że corocznie 5 600 pielęgniarek i położnych kończy studia, a tylko 3 600 podejmuje pracę w systemie ochrony zdrowia. Informacja ta nie odnosi się zatem do absolwentek pielęgniarstwa i położnictwa podejmujących pracę w zawodzie w ogóle.
  • W celu ustalenia, ile osób nabywających uprawnienia zawodowe pielęgniarki lub położnej podejmuje pracę w zawodzie, zwróciliśmy się z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej do NIPiP. Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wypowiedź Barbary Nowackiej uznajemy za nieweryfikowalną.

Kontekst wypowiedzi

We wtorek 15 czerwca przed Sejmem odbył się protest pielęgniarek i położnych, które domagały się wyższych wynagrodzeń. Tego samego dnia sejmowa większość nie poparła zaproponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zakładały one dodatkowe podwyższenie współczynników pracy służące wyliczeniu wynagrodzeń minimalnych. Barbara Nowacka na tym samym posiedzeniu skrytykowała partię rządzącą za lekceważący stosunek do „białego personelu”. Według posłanki niskie zarobki w ochronie zdrowia skutkują m.in. tym, że coraz mniej osób chce podejmować pracę w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Liczba pielęgniarek i położnych w Polsce

Zgodnie z danymi NIPIP w 2020 roku w Polsce pracowało 231 612 pielęgniarek oraz 28 231 położnych. Średnia liczba pielęgniarek i położnych na tysiąc mieszkańców to aktualnie 5,2. Uśredniony wynik dla państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to 9,4 w 2016 roku.

Problemem jest również średni wiek pielęgniarek i położnych. W Polsce wynosi on odpowiednio 53,2 i 51 lat. Więcej o problemach kadrowych pielęgniarek i położnych pisaliśmy w analizie.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie „Katastrofa kadrowa pielęgniarek i położnych”, przygotowanym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych (NIPiP), liczba osób uzyskujących prawa do wykonywania tych zawodów w 2020 roku wyniosła 5 693.

Źródło: NIPiP

W kwietniu 2021 roku portal Medexpress poinformował, że od ok. 2 lat na 5 600 pielęgniarek i położnych kończących studia, tylko 3 600 podejmuje pracę w systemie ochrony zdrowia. Jak czytamy: „pozostałe osoby ze względu na dobre zarobki zatrudniają się w firmach farmaceutycznych, salonach odnowy biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej”. Ponieważ jednak pielęgniarka pracująca przykładowo w gabinecie medycyny estetycznej w dalszym ciągu wykonuje swój zawód, informacja ta – choć stanowi prawdopodobne źródło wypowiedzi Barbary Nowackiej – nie potwierdza informacji przekazanej przez posłankę Koalicji Obywatelskiej.

Dane przywołane przez Medexpress mają pochodzić od przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) Krystyny Ptok. W celu zweryfikowania danych OZZPiP oraz ustalenia oficjalnej liczby pielęgniarek i położnych podejmujących pracę w zawodzie po ukończeniu studiów zwróciliśmy się 3 sierpnia z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej do NIPiP. Niestety do 2 września nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Kto może zostać położną lub pielęgniarką? 

Według ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej o prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki może ubiegać się osoba, która m.in.:

  • posiada świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wykazuje nienaganną postawę etyczną,

i której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki.

W przypadku położnych wymagane jest analogicznie świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych. Ustawa precyzuje również standardy świadectw i dyplomów zagranicznych.

Ustawa w art. 52 i 53 precyzuje również, że szkołami pielęgniarskimi i położniczymi są uczelnie, które prowadzą kierunki studiów na pierwszym i drugim stopniu. Do tematu liczby takich szkół odnosi się zweryfikowana przez nas wypowiedź Macieja Miłkowskiego, której analiza dostępna jest tutaj.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub