Czas czytania: około min.

Ile pożarów lasów wybuchło w tym roku?

13.05.2019 godz. 19:36

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według informacji rzecznika komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przekazanej PAP 23 kwietnia, od początku roku w lasach wybuchło 3480 pożarów.

Natomiast zgodnie z komunikatem Wydziału Ochrony Lasu, od początku roku do 22 kwietnia włącznie, w lasach wszystkich własności powstało 2978 pożarów. Według Wydziału Ochrony Lasu w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 1339 pożarów, czyli ponad dwa razy mniej.

W związku z rozbieżnością i potrzebą dokładnych danych danych skierowaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej zarówno do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, jak i do Lasów Państwowych.

Z odpowiedzi DGLP wynika, że zgodnie z danymi udostępnionymi przez PSP, do 24 kwietnia włącznie powstało 3606 pożarów. Komunikat DGLP o 2978 pożarach różni się zakresem dwóch dni, w których rzeczywiście powstało 628 pożarów.

Natomiast KGPSP  udzieliło odpowiedzi, że od dnia 01.01.2018 do 28.04.2018 r.  lasy różnych form własności płonęły 1727 razy, a w analogicznym okresie roku bieżącego – 4293 razy.

Na podstawie powyższych danych wypowiedź H. Kowalczyka uznajemy za zgodną z prawdą.

Poniżej zamieszczamy oficjalną odpowiedź DGLP:

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.