Czas czytania: około min.

Ile stacji ładowania ma Polska?

30.01.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych EAFO, w Polsce znajduje się obecnie 329 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z czego 39 z nich to stacje o wysokiej mocy, powyżej 22 kilowatów. Ponieważ z kontekstu wypowiedzi K. Sitarskiego wynika, iż mówi on o ogólnej liczbie wszystkich stacji ładowania w Polsce, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.