Czas czytania: około min.

Ile stron liczy Tarcza antykryzysowa?

17.04.2020 godz. 18:05

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Krzysztofa Bosaka uznajemy za fałszywą, ponieważ uchwalone ustawy tworzące tzw. Tarczę antykryzysową do dnia wypowiedzi liczyły razem 119 stron, a towarzysząca dokumentowi instrukcja miała ich 140.

Wypowiedź

W czasie debaty nad aktualną sytuacją w kraju Krzysztof Bosak, kandydat na urząd prezydenta z ramienia Konfederacji, poruszył kwestię rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej gospodarki. Przekazał przy okazji, że przyjęta 31 marca przez Sejm tzw. Tarcza antykryzysowa ma 179 stron, natomiast stworzona do niej instrukcja – o 7 mniej.

Ile stron ma Tarcza?

Na tzw. Tarczę Antykryzysową składają się:

  • ustawa z 31 marca (tzw. specustawa), licząca 91 stron,
  • ustawa z 31 marca o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju, licząca 5 stron,
  • ustawa z 31 marca o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, licząca 23 strony.

Razem daje to 119 stron.

16 kwietnia przyjęto ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. Tarczę 2.0, która liczy 146 stron. Jednak ponieważ akt ten wpłynął do Sejmu i został przyjęty po tym, jak padła analizowana Krzysztofa Bosaka, nie uwzględniliśmy go w analizie.

Do Tarczy miała należeć także ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, jednak nie została jeszcze uchwalona. Jej projekt zakłada, że będzie miała 30 stron. Gdyby została uchwalona, to razem treść ustaw miałaby 149 stron.

A instrukcja?

Polski Fundusz Rozwoju, który jest jednym z podmiotów zajmujących się realizacją tzw. Tarczy antykryzysowej, opublikował na swojej stronie internetowej Poradnik Antykryzysowy dla PrzedsiębiorcówDokument liczy 195 stron. Należy jednak zwrócić uwagę, że tematykę Tarczy poruszają części 1 i 2 (mające łącznie 140 stron), a reszta tekstu poświęcona jest metodom mającym pomóc w pracy podczas zarazy.

Reasumując, pakiet uchwalonych ustaw składający się na Tarczę antykryzysową na dzień wypowiedzi miał razem 119 stron. Instrukcja do niej liczyła ich 140. Z tego powodu wypowiedź Krzysztofa Bosaka uznajemy za fałszywą.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.