Czas czytania: około min.

Ile szpitali powiatowych w Polsce wykazuje straty?

25.02.2020 godz. 12:38

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Chociaż dane z przytaczanego raportu pochodzą nie z III, a z II kwartału 2019 roku, potwierdzają one tezę posłanki.

Raport Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

Paulina Hennig-Kloska w swojej wypowiedzi odnosi się do Raportu z badania sytuacji finansowej szpitali powiatowych – Szklarska Poręba’19, przygotowanego przez prof. dr hab. Ewelinę Nojszewską i dr Agatę Sielską z Szkoły Głównej Handlowej, a także Dorotę Gołąb-Bełtowicz, zastępcę dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Jego celem było przeanalizowanie sytuacji finansowej szpitali powiatowych od 2015 roku do drugiego półrocza 2019 roku. Odpowiedzi na konkretne pytania udzieliło od 113 do 116 szpitali (niektóre z placówek pominęły w odpowiedziach konkretne pytania). Informacje dotyczące lat 2015-2017 zostały udzielone przez 113 szpitali, natomiast lat 2018-2019 – przez 116 szpitali.

Ile szpitali wykazuje straty?

Liczba placówek, które nie osiągnęły zysku netto w latach 2015-2019, przedstawia się następująco:

  • 2015 –  59 (52,21 procent),
  • 2016 –  62 (54,87 procent),
  • 2017 –  62 (54,87 procent),
  • 2018 – 85 ( 73,28 procent),
  • 2019 (pierwsza połowa) – 107 (92,24 procent).

O ile więc sytuacja w latach 2015-2017 nie zmieniła się znacząco, o tyle w 2018 roku liczba szpitali, które nie osiągnęły zysku netto, wzrosła aż o 20 punktów procentowych. Sytuacja ta powtórzyła się rok później – w pierwszej połowie 2019 roku już ponad 90 procent szpitali ponosiło straty.

Autorki raportu podkreślają:

Lata 2015-2017 można uznać za stabilne, chociaż niekorzystne, gdyż nieco ponad połowa ankietowanych szpitali poniosła stratę. Skok o prawie 20 pp. w 2018 r. zmusza do postawienia pytania o przyczyny tak drastycznego pogorszenia się sytuacji finansowej szpitali. Pierwsze półrocze 2019 r. przedstawia dramatyczną sytuację, gdyż ponad 90% szpitali poniosło stratę. Ponownie, konieczne jest określenie przyczyn w sposobie finansowania, czy funkcjonowania szpitali, które doprowadziły do wzrostu liczby szpitali ze stratami o kolejne 20 pp.

Paulina Hennig-Kloska błędnie określa dane z raportu jako pochodzące z III kwartału 2019 roku, podczas gdy w rzeczywistości datuje się je na II kwartał. Nie jest to jednak znaczący błąd, biorąc pod uwagę kontekst jej wypowiedzi. Dane zamieszczone w raporcie odpowiadają tezie formułowanej przez posłankę Nowoczesnej, dlatego jej wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.