Czas czytania: około min.

Ile UE przeznacza na ochronę zdrowia?

21.12.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według najnowszych dostępnych danych Eurostatu, w roku 2015 średnia wydatków na służbę zdrowia w krajach unijnych wyniosła dokładnie 7,2% PKB. Pod tym względem liderami były takie państwa jak Dania (8,6% PKB), Francja (8,2% PKB), Austria i Holandia (oba kraje po 8,0% PKB). Dla porównania, Polska przeznaczyła wówczas jedynie 4,7% PKB na ochronę zdrowia. Spośród krajów unijnych, najmniejszy procent PKB na służbę zdrowia w 2015 r. przeznaczył Cypr (2,6% PKB) oraz Łotwa 3,8% PKB.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Marek Ruciński
Poseł Nowoczesnej

 

Już teraz kraje Unii Europejskiej przeznaczają średnio 7% PKB na ochronę zdrowia.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.