Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi liczba nauczycieli etyki w polskich szkołach?

Ile wynosi liczba nauczycieli etyki w polskich szkołach?

Ile wynosi liczba nauczycieli etyki w polskich szkołach?

Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

(…) w kraju mamy 700 nauczycieli etyki i 22 tysiące szkół.

Krytyka Polityczna, 29.06.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Krytyka Polityczna, 29.06.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z danymi rządowymi w roku szkolnym 2019/2020 w Polsce było 3 719 nauczycieli etyki. Liczba dostępnych dla nich etatów wyniosła natomiast ok. 728. 
 • Liczby etatów nie należy utożsamiać z liczbą nauczycieli, ponieważ część osób nauczających etyki może pracować np. na część etatu. Z tego powodu wypowiedź Sławomira Broniarza oceniamy jako manipulację.
 • Dla porównania liczba nauczycieli religii wyniosła ok. 29,6 tys., a liczba przeznaczonych dla nich etatów – 26 tys.
 • Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku szkolnych 2019/2020 na terenie Polski funkcjonowało 20,9 tys. szkół dla dzieci i młodzieży. Liczbę te uzupełniało 1,6 tys. szkół policealnych, a także 1,2 tys. szkół dla dorosłych. Łącznie szkół było zatem 23,8 tys.
 • Na jedną szkołę dla dzieci i młodzieży przypada średnio 0,03 etatu dla nauczyciela etyki oraz 1,2 etatu dla nauczyciela religii.

Kontekst wypowiedzi

W opublikowanym 29 czerwca wywiadzie dla „Krytyki Politycznej” Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), stwierdził, że w Polsce jest 700 nauczycieli etyki i 22 tys. szkół. Wypowiedź ta padła w kontekście pomysłu Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, dotyczącego wprowadzenia obowiązku uczęszczania na etykę lub religię (obecnie oba przedmioty są nieobowiązkowe). ZNP ocenia to rozwiązanie negatywnie.

Te same dane Sławomir Broniarz przytoczył również w programie „Newsroom” portalu Wirtualna Polska z 10 czerwca.

Liczba nauczycieli etyki a liczba etatów

Zgodnie z danymi z rządowego portalu Otwarte Dane liczba nauczycieli etyki zatrudnionych w polskich szkołach w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła 3 719. Najwięcej na Mazowszu – 744, a najmniej w województwie świętokrzyskim – 49.

Niższa jest natomiast liczba etatów dostępnych dla nauczycieli etyki.

W roku szkolnym 2019/2020 wyniosła ona dokładnie 728,09.

Po raz kolejny liderem pod tym względem było województwo mazowieckie z 201,83 etatu, zestawienie zamknęło natomiast województwo podkarpackie, gdzie nauczyciele etyki mogli liczyć zaledwie na 7,78 etatu (liczba zatrudnionych etyków wyniosła tam 59).

To liczbę etatów prawdopodobnie miał na myśli Sławomir Broniarz, mówiąc o liczbie 700 nauczycieli etyki. Prezes ZNP nie doprecyzował jednak podanej przez siebie informacji, nawet kiedy prowadzący wywiad Michał Sutowski odpowiedział: „To się (nauczycieli etyki – przyp. Demagog) wykształci”. Dziennikarz prawdopodobnie opacznie zrozumiał wypowiedź Broniarza jako odniesienie do liczby zatrudnionych nauczycieli etyki.

W rzeczywistości liczby etatów nie należy jednak utożsamiać z liczbą nauczycieli, ponieważ część osób nauczających etyki może pracować np. na część etatu. Wówczas jeden uwzględniony w statystykach etat może obejmować więcej niż jednego nauczyciela.

Dla porównania w roku szkolnym 2019/2020 liczba nauczycieli religii wyniosła 29 685, a liczba przeznaczonych dla nich etatów – 26 198,2.

Nie wiadomo, jaka liczba uczniów w Polsce uczęszcza na religię lub etykę, ponieważ dane te nie są zbierane w Systemie Informacji Oświatowej. Jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki, podejście to ma na celu wyeliminowanie ewentualnych przejawów nietolerancji ze względu na uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii.

Liczba szkół w Polsce

Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020” aktualnie liczba szkół w Polsce wynosi 23 816, w tym:

 • 20 947 szkół dla dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły branżowe I stopnia, licea ogólnokształcące oraz szkoły zawodowe),
 • 1 638 szkół policealnych,
 • 1 231 szkół dla dorosłych.

Na jedną szkołę dla dzieci i młodzieży przypada zatem średnio 0,03 etatu dla nauczyciela etyki oraz 1,2 etatu dla nauczyciela religii.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy