Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi średnia wieku lekarza specjalisty w Polsce?

Ile wynosi średnia wieku lekarza specjalisty w Polsce?

Ile wynosi średnia wieku lekarza specjalisty w Polsce?

Sławomir Mentzen

Prezes partii Nowa Nadzieja
Konfederacja

Średnia wieku lekarza (…) specjalisty jest chyba 55 lat.

Kanał Rafała Ziemkiewicza, 21.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kanał Rafała Ziemkiewicza, 21.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według informacji przekazanych nam przez Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów, zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2021 roku, średnia wieku lekarzy specjalistów wykonujących zawód wynosi 55,81 lat, a średnia wieku lekarzy wykonujących zawód w ogóle wynosi 51,40 lat.
 • Wśród kobiet powyżej 60. roku życia wykonujących zawód lekarza specjalisty jest 17 713 osób, a wśród mężczyzn powyżej 65. roku życia – 9 404 osoby.
 • Wśród kobiet powyżej 60. roku życia wykonujących zawód w ogóle są 24 763 osoby, natomiast wśród mężczyzn powyżej 65. roku życia – 11 683 osoby.

Kontekst wypowiedzi

Na kanale Rafała Ziemkiewicza 21 czerwca 2021 ukazał się wywiad z działaczem Konfederacji Sławomirem Mentzenem. Podczas rozmowy poruszono temat czasów transformacji ustrojowej i tego, w jaki sposób zmieniała się Polska oraz w którym kierunku szła. Gość Rafała Ziemkiewicza wskazał również na to, że wiele problemów, które czekają nas w niedalekiej przyszłości, powoli zaczyna się realizować, jak chociażby fakt, że pokolenie „boomu” demograficznego niedługo będzie wchodziło w wiek emerytalny, co obciąży system świadczeń emerytalnych oraz sprawi, że wydatki na lekarzy wzrosną, ponieważ starsi ludzie częściej korzystają z usług medycznych.

Charakterystyka demograficzna lekarzy i lekarzy dentystów

Według charakterystyki demograficznej lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce z 2017 roku, opracowanej przez Naczelną Izbę Lekarską, średni wiek lekarzy specjalistów wyniósł 54,2 roku, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2016 o 0,3 roku. Z kolei średnia wieku lekarza dentysty specjalisty wyniosła 54,4 lata (co stanowi wzrost o 0,2 roku w stosunku do 2016).

Wartość współczynnika zastępowalności w roku 2017 wyniosła 2,37. W stosunku do roku 2016 oznacza to spadek o 0,16. W przypadku współczynnika obliczonego ze względu na płeć współczynnik dla kobiet wyniósł 2,82 (spadek o 0,4) i 1,89 dla mężczyzn (wzrost o 0,06). Wartość tego współczynnika jest ilorazem liczby osób rozpoczynających wykonywanie zawodu (uzyskujących w danym roku kalendarzowym PWZL) oraz liczby osób kończących w tym roku wykonywanie zawodu.

Z kolei liczba osób, które postanowiły kontynuować wykonywanie zawodu pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, w roku 2017 wyniosła 2 880 (1 918 kobiet i 962 mężczyzn). Na koniec tego roku pośród wszystkich pracujących lekarzy 32 507 wykonywało zawód pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. W stosunku do roku wcześniejszego nastąpił pod tym względem wzrost o 6,7 proc. czyli o 2 048 lekarzy. Lekarki w wieku emerytalnym stanowiły 28,2 proc. kobiet wykonujących zawód lekarza, natomiast w przypadku mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 18 proc.

W celu zweryfikowania wypowiedzi Sławomira Mentzena skierowaliśmy się do NIL z prośbą o udostępnienie aktualnych danych na temat:

 • średniej wieku lekarzy wykonujących zawód,
 • liczby lekarzy pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego,
 • współczynnika zastępowalności pokoleń wśród lekarzy,
 • średniej wieku lekarzy specjalistów wykonujących zawód,
 • liczby lekarzy pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego,
 • współczynnika zastępowalności pokoleń wśród lekarzy specjalistów.

odpowiedzi otrzymaliśmy informacje, że współczynnik zastępowalności wśród lekarzy i lekarzy specjalistów jest niemożliwy do wyliczenia ze względu na to, że informacja ta musiałaby być informacją wytworzoną, a nie przetworzoną. Dostaliśmy natomiast dane dotyczące średniej wieku lekarzy i lekarzy specjalistów oraz liczby lekarzy i lekarzy specjalistów pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Liczby te prezentują się w sposób następujący:

 • średnia wieku lekarzy wykonujących zawód wynosi 51,40 roku,
 • lekarze wykonujący zawód: kobiety powyżej 60. roku życia – 24 763, mężczyźni powyżej 65. roku życia – 11 683,
 • średnia wieku lekarzy specjalistów wykonujących zawód wynosi 55,81 roku,
 • lekarze specjaliści wykonujący zawód: kobiety powyżej 60. roku życia – 17 713, mężczyźni powyżej 65. roku życia – 9 404.

Powyższe dane pochodzą z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP według stanu na 30 lipca 2021.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy